உடலை விட்டுப் பிரிந்து சென்ற முன்னோர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்களின் உயிரான்மாக்களை விண் செலுத்த வேண்டிய முறை

விண் செலுத்திய பின் முன்னோர்களுக்கு அதே சக்தியை ஒரு மண்டலம் கொடுக்க வேண்டியதன் அவசியம்

எண்ணிசெயற்கைக்கோளை விண் செலுத்துவது போல் முன்னோர்களை நாம் விண் செலுத்த வேண்டும்

அமாவாசை அன்று செய்யக் கூடாதது…

இறந்த உயிரான்மாக்களை எண்ணி இழுக்கக்கூடாது… உந்தித் தள்ள வேண்டும்…!

நமக்கு நன்மை செய்தவர்களுக்கு நாம் பிரதி உபகாரம் எப்படிச் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்…!

முன்னோர்களின் உயிராத்மாக்களை விண் செலுத்துவது தான் நம் முதல் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும்

தியானமே செய்யாதவர்களாக இருந்தாலும் அந்த ஆன்மாக்களையும் சப்தரிஷி மண்டலத்துடன் இணையச் செய்ய முடியும்

இறந்தவர்களை விண் செலுத்த வேண்டியதன் அவசியம்

பௌர்ணமி தியானத்தின் சிறப்பு

சேட்டிலைட் போல் முன்னோர்களை விண் செலுத்த முடியும் 

ஆன்மாக்களை விண் செலுத்தினால் ஒரு கல்லில் இரண்டு மாங்காய்

குடும்பத்திலுள்ளோர் எங்கிருந்தாலும் குறித்த நேரம் தியானித்து ஆன்மாக்களை விண் செலுத்துங்கள்

முன்னோர்களை விண் செலுத்திப் பேரானந்த நிலை அடையுங்கள்

காசைக் கொடுத்து முன்னோர்களை விண் செலுத்த முடியாது

இரயில் பயணத்தின் போது பாசத்தால் பழகி உடலை விட்டுப் பிரியும் ஆன்மாவின் இயக்கங்கள்

தலைக்காவிரியில் இருந்து.. காந்திஜி, இராமகிருஷ்ணர், விவேகாநந்தர் ஆன்மாக்களை விண் செலுத்தினேன் – ஞானகுரு

உடலை விட்டுப் பிரிந்த ஆன்மாக்களை சாஸ்திரப்படி விண் செலுத்தவேண்டும்

.முன்னோர்களின் உயிரான்மாக்கள் யார் உடலிலிருந்தாலும் வெளி வரும் பொழுது விண் செலுத்தலாம்

மக்களுக்கு நல் வழி காட்டிய மகான்களை யாரும் விண் செலுத்தவில்லை – நீ செலுத்து என்றார் மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர்

எப்படி என்றாலும் இந்த உடலை விட்டுப்  போய்த்தான் ஆகவேண்டும்

உடலைவிட்டுப்பிரியும் ஆன்மா செல்வதைக் காட்டினார் (மனிதன் மிருகம்), மிருக வாயில் உணவு கரையும் நிலை

மறதிப்பூடு, மிருக இனங்கள் இறந்த இடத்தில் உருவாகும் தாவர இனத்தின் மணத்தின் இயக்கங்கள்

தற்கொலையின் நிலைகள் – பாம்பாகப் பிறக்க நீங்கள் தயாரா

விபத்து நடந்த இடத்தில் பதிவான இறந்த மனிதனின் உதிரத்தின் உணர்ச்சிகள்

நண்பர்களுக்குள் பற்று கொண்டு மருந்தைக் குடித்து இறந்தால் என்ன நடக்கின்றது

தற்கொலை செய்து கொள்பவர்களின் உணர்வு தொடர்ந்து குடும்பத்திற்குள் இயக்கும் நிலைகள்

வான்வீதியில் சூட்சமத்தில் சுழலும் மெய்ஞானிகள் யாரும் உடலுடன் இல்லை

உடலுடன் யாரும் சொர்க்கம் அடைய முடியாது 

உடலுக்குப் பின் எங்கே செல்ல வேண்டும் என்று நிர்ணயம் செய்து கொள்ளுங்கள்

எந்த மெய்ஞானியும் இன்று உடலுடன் இல்லை

பிறவிக் கடனை அறுத்துச் சென்றவர்கள் ஞானிகள் 

தற்கொலை செய்த ஆன்மாக்களை விண் செலுத்தும் முறை

இறந்தபின் யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது என்பார்கள், தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

உடலை விட்டுப் பிரியும் ஆன்மாக்களின் நிலைகள்

நம் உயிர் பக்கம் வரும் பிற உயிரான்மாக்களின் இயக்கங்கள்

நினைவு நாள் என்றால் என்ன…? – விளக்கம்

உடலை விட்டுப் பிரிந்தவர்களுக்கு நினைவு நாள் எப்படிக் கொண்டாட வேண்டும்…?

அமாவாசைக்கு முன்னோர்களுக்குச் சாப்பாடு வைக்கலாமா…?

மனிதனான பின் இன்னொரு உடல் நமக்கு வேண்டாம்

இறந்தவர்களைப் பாசத்துடன் எண்ணலாமா…?

குடும்பப் பாரம்பரியத்தில் நம் சந்ததிகளைக் காக்கும் வழி

முன்னோர்களை விண் செலுத்துவதை உறுதிப்படுத்தும் முறை

உடலை விட்டுப் பிரிந்த உயிரான்மா விண் சென்ற நிலை – நடந்த நிகழ்ச்சி