முக்கியமான உபதேசம் (FREE)

ஞானகுருவின் முக்கியமான ஒலி உபதேசங்கள் தொகுக்கப்பட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். (FREE DOWNLOAD)

 

1. தாய் தந்தையே முதல் தெய்வங்கள்
https://app.box.com/s/rzvj66n47b7ynzwdr3r7axh1x0plagg0

2. மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர்
https://app.box.com/s/knirlgevz67wv3y553rsopazhl6gv0c6

3. தியானத்தின் மூலம் ஈஸ்வரபட்டரின் காட்சி கிடைக்கும்
https://app.box.com/s/1c0o1fiftpgn2372liss73hts8jn8gyx

4. தெய்வ விளக்கம்
https://app.box.com/s/kw0loweinszdk496uhf65tgkrz0wwuh7

5. சாஸ்திரங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள பேருண்மைகள்
https://app.box.com/s/nyg379aerb8ukrmiiheobmmcy2b5xi5h

6. உயிரே கடவுள்
https://app.box.com/s/fz6wbxwapxz2hzsvld03ih72xyqfgqgk

7. அகஸ்தியர்
https://app.box.com/s/afbo5jio9mtc7b09058rt96tbi8j2rjj

8. பரிணாம வளர்ச்சி
https://app.box.com/s/5mla5yb98km6kfz9kyg7nlnu4c7yugyz

9. ஜாதகம், ஜோதிடம், மந்திரத்தை யந்திரத்தை நம்பலாமா
https://app.box.com/s/ifroa637fevt8k159wwk8tfyo3teyfj5

10. மாமிசம் சாப்பிடலாமா
https://app.box.com/s/fyomu3xmitzjzuq59m9p786iqye25h6r

11. நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது
https://app.box.com/s/dsrhgl9ncylfmivbd8qqzdwgxr263pen

12. குருவிடம் பெற்ற அனுபவங்கள்
https://app.box.com/s/yu5sa2ij17gch5f0ddh57uqz5ihon36n

13. குரு அருள்
https://app.box.com/s/xw2iyipezy15gzgn0qjb4td0fy6r3hnq

14. ஞானகுருவின் உபதேசத்தைப் பதிவாக்க வேண்டிய முறை
https://app.box.com/s/57t080utemcjw1kdqdhr9rvztxz7roop

15. உங்களை நீங்கள் நம்புங்கள்
https://app.box.com/s/slz27wjweb3s0cf3p10k3z3kfkirtrz4

16. சுவாச நிலையின் முக்கியத்துவம் – உண்மையான பிராணயாமம்
https://app.box.com/s/5z5keyfuu15pilsqyi2ltse6jhydn61l

17. நம் கண்களுக்குண்டான சக்தி
https://app.box.com/s/3d5vxt4go30md0rwtvogbwunx2dwugh5

18. எலும்புக்குள் உள்ள ஊன்
https://app.box.com/s/5e7dt55xazqzl51uz7o6qjplch2m6zh8

19. புருவ மத்தியின் சூட்சமம்
https://app.box.com/s/tv4bdqixr6w0quvrstm14nf02mqci5mh

20. உயிரின் துணையால் தீமைகளை வெல்லும் ஆற்றல் பெறுதல்
https://app.box.com/s/cc3f2hbreklirrtcvbwhto5xpbmdgcl9

21. தியானிக்க வேண்டிய முறை
https://app.box.com/s/f10yzhqib10d5a1faavimqj0a2vj1vi0

22. ஆத்ம சுத்தி
https://app.box.com/s/l2ciyet6kr3iwk4iwcniqdnc3is2mdx5

23. இரத்தநாளங்கள், கரு, முட்டை அடைகாத்தல் அணுவாகும் நிலை
https://app.box.com/s/vwyoy8yriw2ztx0d9d86zgqvqeibqzlt

24. தியானம் செய்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது
https://app.box.com/s/j6nq68gmv35ue23s35v1jrgs353tyx4k

25. சந்தர்ப்பத்தால் வரும் தீமைகளையும் பகைமைகளையும் அகற்றும் வழி
https://app.box.com/s/16l4c09vgcx3e19pzoc8o2vlvhb3ajby

26. வேதங்கள்
https://app.box.com/s/34uibb4lv9mniskufokayj45tg5jqhj2

27. மனிதனுடைய எண்ண வலு, விதியை வெல்லும் மதி
https://app.box.com/s/60h1dauxtr1ecpciyqigjkfjkr73w33c

28. மகாபாரதம்
https://app.box.com/s/xiq4gkosqwt03n3tugyrg69mp5sat9mu

29. இராமாயணம்
https://app.box.com/s/66nax8zauuczhxc4v30hdikh49oia7g9

30. விஷத்தின் ஆற்றல்
https://app.box.com/s/5fee5bpk19nwno36mk5xew43yy34ofa8

31. ஞானிகள்
https://app.box.com/s/528yucf8b5gwure9qv697axj3fh7g5nc

32. பழநி முருகன் சிலை
https://app.box.com/s/iwh41zzkx9f33feky0at87ocl0skbdhm

33. மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர் தபோவனம்
https://app.box.com/s/3grdskwlxx54ovfzfr5diup6letiaqgq

34. மெய் ஞானம்
https://app.box.com/s/qzkwhvo03pxajdb77k0x7drig6721yw8

35. துருவ நட்சத்திரம்
https://app.box.com/s/qh707tgu47cl2vigkyi10jdpj4jassra

36. பிரதோஷம்
https://app.box.com/s/3behm91s545avf9gvi6hzlr4d231yoar

37. மன அழுத்தம்… வேதனை… தீமைகள்… இவைகளைப் போக்கி நல்லதைக் காக்கும் சக்தி
https://app.box.com/s/vqsfdzt128esdfi84gwop5wsv67bkpd0

38. செய்வினையிலிருந்து விடுபடுங்கள்
https://app.box.com/s/y5wj8x4gkt9esqd6u6atv5lrwbsdpxn4

39. சாப அலைகளிலிருந்து விடுபடுங்கள்
https://app.box.com/s/ctu9hce1okbb3c0shnxwrajbv4tmsckh

40. உணர்வின் இயக்கங்கள்
https://app.box.com/s/wtrl9ucc0nxjzbcnuolrxuruns7577cv

41. நோயிலிருந்து விடுபடுங்கள்
https://app.box.com/s/dmwk9z343nljccdo0uzoryw43wwxrg07

42. இறந்த பின் நிலை என்ன
https://app.box.com/s/eds70s7jz6gxug2ixzq1r26actn7uyin

43. இன்றைய உலகின் நிலை
https://app.box.com/s/59v0fwx6e5hnma231sco85b3ofc9t67t

44. விஞ்ஞானத்தின் செயல்களும் அதனின் விளைவுகளும்
https://app.box.com/s/982sk5p7h97wzqfuzsoydsm7idmjgusg

45. கணவன் மனைவி குழந்தைகள் குடும்பத்தில் ஒற்றுமையாக மகிழ்ந்து வாழும் வழி
https://app.box.com/s/ya5deszwxluxnm02b0prc5y2ocet2ds6

46. தொழில் செய்யும் போது பரிபக்குவமாக எப்படி நடக்க வேண்டும்
https://app.box.com/s/ptzzw82zpcak4p66xh122caxxb8b3i2i

47. கர்ப்பமாக உள்ளவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது
https://app.box.com/s/rahv6whgsaqbph63qxg9w9zqa6z2wx4t

48. சப்தரிஷி மண்டலமும் விண் செல்லும் ஆற்றலும் விண் செலுத்தும் ஆற்றலும்
https://app.box.com/s/etqwl3yns29metno8v3ihvjj23kuy9w8

49. பிறவியில்லா நிலையில்,வாழும் மகரிஷிகள் உலகம்
https://app.box.com/s/wxt0c0k7bxpxexqexwpuac04701wwcpd

50. அழியாச் சொத்தான பேரருள் பேரொளியைப் பெறும் வழி
https://app.box.com/s/76523br7jwxv6j5qow60m4rhdehwj8kj

51. மழை பெய்யச் செய்யும் ஆற்றல்
https://app.box.com/s/bvwfdvv0knk911b8do8cenypcauyc0zn

52. நம்முடைய தவம் உலகுக்கு எடுத்துக் காட்டாக வருவதாக இருக்க வேண்டும்
https://app.box.com/s/5x7e3bvygofmeqwxjmy6ecf7mas5lrm9

53. நாஸ்டர்டாமஸ்
https://app.box.com/s/vqgveaomjpu9v5lyngajt2e9qzd35og7

54. குரு பூஜை உபதேசங்கள்
https://www.youtube.com/tahileswaran?fbclid=IwAR1oOL63Wh5_4EvwtmC_FrasDp5bJLPQqS9_dDCKP_ctogB20ScsVdklJgk

[su_image_carousel source=”media: 11841,11842,11843,11844″ limit=”100″ slides_style=”photo” controls_style=”light” crop=”none” align=”center” link=”image” speed=”immediate” image_size=”full”]