முக்கியமான உபதேசம் (FREE)

ஞானகுருவின் முக்கியமான ஒலி உபதேசங்கள் தொகுக்கப்பட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். (FREE DOWNLOAD)

 

தாய் தந்தையே முதல் தெய்வங்கள்
https://app.box.com/s/rzvj66n47b7ynzwdr3r7axh1x0plagg0

மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர்
https://app.box.com/s/knirlgevz67wv3y553rsopazhl6gv0c6

தியானத்தின் மூலம் ஈஸ்வரபட்டரின் காட்சி கிடைக்கும்
https://app.box.com/s/1c0o1fiftpgn2372liss73hts8jn8gyx

தெய்வ விளக்கம்
https://app.box.com/s/kw0loweinszdk496uhf65tgkrz0wwuh7

சாஸ்திரங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள பேருண்மைகள்
https://app.box.com/s/nyg379aerb8ukrmiiheobmmcy2b5xi5h

உயிரே கடவுள்
https://app.box.com/s/fz6wbxwapxz2hzsvld03ih72xyqfgqgk

அகஸ்தியர்
https://app.box.com/s/afbo5jio9mtc7b09058rt96tbi8j2rjj

பரிணாம வளர்ச்சி
https://app.box.com/s/5mla5yb98km6kfz9kyg7nlnu4c7yugyz

ஜாதகம், ஜோதிடம், மந்திரத்தை யந்திரத்தை நம்பலாமா
https://app.box.com/s/ifroa637fevt8k159wwk8tfyo3teyfj5

மாமிசம் சாப்பிடலாமா
https://app.box.com/s/fyomu3xmitzjzuq59m9p786iqye25h6r

நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது
https://app.box.com/s/dsrhgl9ncylfmivbd8qqzdwgxr263pen

குருவிடம் பெற்ற அனுபவங்கள்
https://app.box.com/s/yu5sa2ij17gch5f0ddh57uqz5ihon36n

குரு அருள்
https://app.box.com/s/xw2iyipezy15gzgn0qjb4td0fy6r3hnq

ஞானகுருவின் உபதேசத்தைப் பதிவாக்க வேண்டிய முறை
https://app.box.com/s/57t080utemcjw1kdqdhr9rvztxz7roop

உங்களை நீங்கள் நம்புங்கள்
https://app.box.com/s/slz27wjweb3s0cf3p10k3z3kfkirtrz4

சுவாச நிலையின் முக்கியத்துவம் – உண்மையான பிராணயாமம்
https://app.box.com/s/5z5keyfuu15pilsqyi2ltse6jhydn61l

நம் கண்களுக்குண்டான சக்தி
https://app.box.com/s/3d5vxt4go30md0rwtvogbwunx2dwugh5

எலும்புக்குள் உள்ள ஊன்
https://app.box.com/s/5e7dt55xazqzl51uz7o6qjplch2m6zh8

புருவ மத்தியின் சூட்சமம்
https://app.box.com/s/tv4bdqixr6w0quvrstm14nf02mqci5mh

உயிரின் துணையால் தீமைகளை வெல்லும் ஆற்றல் பெறுதல்
https://app.box.com/s/cc3f2hbreklirrtcvbwhto5xpbmdgcl9

தியானிக்க வேண்டிய முறை
https://app.box.com/s/f10yzhqib10d5a1faavimqj0a2vj1vi0

ஆத்ம சுத்தி
https://app.box.com/s/l2ciyet6kr3iwk4iwcniqdnc3is2mdx5

இரத்தநாளங்கள், கரு, முட்டை அடைகாத்தல் அணுவாகும் நிலை
https://app.box.com/s/vwyoy8yriw2ztx0d9d86zgqvqeibqzlt

தியானம் செய்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது
https://app.box.com/s/j6nq68gmv35ue23s35v1jrgs353tyx4k

சந்தர்ப்பத்தால் வரும் தீமைகளையும் பகைமைகளையும் அகற்றும் வழி
https://app.box.com/s/16l4c09vgcx3e19pzoc8o2vlvhb3ajby

வேதங்கள்
https://app.box.com/s/34uibb4lv9mniskufokayj45tg5jqhj2

மனிதனுடைய எண்ண வலு, விதியை வெல்லும் மதி
https://app.box.com/s/60h1dauxtr1ecpciyqigjkfjkr73w33c

மகாபாரதம்
https://app.box.com/s/xiq4gkosqwt03n3tugyrg69mp5sat9mu

இராமாயணம்
https://app.box.com/s/66nax8zauuczhxc4v30hdikh49oia7g9

விஷத்தின் ஆற்றல்
https://app.box.com/s/5fee5bpk19nwno36mk5xew43yy34ofa8

ஞானிகள்
https://app.box.com/s/528yucf8b5gwure9qv697axj3fh7g5nc

பழநி முருகன் சிலை
https://app.box.com/s/iwh41zzkx9f33feky0at87ocl0skbdhm

மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர் தபோவனம்
https://app.box.com/s/3grdskwlxx54ovfzfr5diup6letiaqgq

மெய் ஞானம்
https://app.box.com/s/qzkwhvo03pxajdb77k0x7drig6721yw8

துருவ நட்சத்திரம்
https://app.box.com/s/qh707tgu47cl2vigkyi10jdpj4jassra

பிரதோஷம்
https://app.box.com/s/3behm91s545avf9gvi6hzlr4d231yoar

மன அழுத்தம்… வேதனை… தீமைகள்… இவைகளைப் போக்கி நல்லதைக் காக்கும் சக்தி
https://app.box.com/s/vqsfdzt128esdfi84gwop5wsv67bkpd0

செய்வினையிலிருந்து விடுபடுங்கள்
https://app.box.com/s/y5wj8x4gkt9esqd6u6atv5lrwbsdpxn4

சாப அலைகளிலிருந்து விடுபடுங்கள்
https://app.box.com/s/ctu9hce1okbb3c0shnxwrajbv4tmsckh

உணர்வின் இயக்கங்கள்
https://app.box.com/s/wtrl9ucc0nxjzbcnuolrxuruns7577cv

நோயிலிருந்து விடுபடுங்கள்
https://app.box.com/s/dmwk9z343nljccdo0uzoryw43wwxrg07

இறந்த பின் நிலை என்ன
https://app.box.com/s/eds70s7jz6gxug2ixzq1r26actn7uyin

இன்றைய உலகின் நிலை
https://app.box.com/s/59v0fwx6e5hnma231sco85b3ofc9t67t

விஞ்ஞானத்தின் செயல்களும் அதனின் விளைவுகளும்
https://app.box.com/s/982sk5p7h97wzqfuzsoydsm7idmjgusg

கணவன் மனைவி குழந்தைகள் குடும்பத்தில் ஒற்றுமையாக மகிழ்ந்து வாழும் வழி
https://app.box.com/s/ya5deszwxluxnm02b0prc5y2ocet2ds6

தொழில் செய்யும் போது பரிபக்குவமாக எப்படி நடக்க வேண்டும்
https://app.box.com/s/ptzzw82zpcak4p66xh122caxxb8b3i2i

கர்ப்பமாக உள்ளவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது
https://app.box.com/s/rahv6whgsaqbph63qxg9w9zqa6z2wx4t

சப்தரிஷி மண்டலமும் விண் செல்லும் ஆற்றலும் விண் செலுத்தும் ஆற்றலும்
https://app.box.com/s/etqwl3yns29metno8v3ihvjj23kuy9w8

பிறவியில்லா நிலையில்,வாழும் மகரிஷிகள் உலகம்
https://app.box.com/s/wxt0c0k7bxpxexqexwpuac04701wwcpd

அழியாச் சொத்தான பேரருள் பேரொளியைப் பெறும் வழி
https://app.box.com/s/76523br7jwxv6j5qow60m4rhdehwj8kj

மழை பெய்யச் செய்யும் ஆற்றல்
https://app.box.com/s/bvwfdvv0knk911b8do8cenypcauyc0zn

நம்முடைய தவம் உலகுக்கு எடுத்துக் காட்டாக வருவதாக இருக்க வேண்டும்
https://app.box.com/s/5x7e3bvygofmeqwxjmy6ecf7mas5lrm9

நாஸ்டர்டாமஸ்
https://app.box.com/s/vqgveaomjpu9v5lyngajt2e9qzd35og7