ஞானகுருவின் உபதேசங்கள் – கேள்வி பதில் – பாடல்கள் – Free downloads

Please download and hear Sri Venu Gopala Swamigal’s, Arul Gnana spritual preaching in Tamil language.

Please open the link appropriately and download.

(1) வேதனை நீக்கும் உபதேசம்

https://app.box.com/s/bv60qorv8whbp5joh9oq7jyf20bd6z1z

https://app.box.com/s/69a3950lqn4l9f8e1vez46u0k1qe7baz

https://app.box.com/s/7py0aoakg9cfsly82u5r5wksaunjcjp1

(2) சாமிகள் தியானம் திருப்பூர் (07.06.2002)

https://app.box.com/s/936nb4prmn8dml8isv5vud0g6m5yn9pn

(3) சாமிகள் பௌர்ணமி தியானம், தபோவனம் 1,2 (26.5.2002)

https://app.box.com/s/98umrfppjagkhq3vee05d7ji4vgzjzw4

https://app.box.com/s/qdn8oaq1ttltqk0oqcgttwzm0yqa3yts

(4)வெளியூர் உபதேசம் -மனமே இனியாகிலும் மயங்காதே – மனதை ஏன் வாட்டுகின்றாய் (12.07.1998)

https://app.box.com/s/726fuc8pidmpeveq048g13uiuycjqcpq

(5) முதல் குரு பூஜை — ஓம் ஈஸ்வரா பாடல் & விளக்கம்

https://app.box.com/s/d7ffflow0jghn89s9qoqms0onua99rds

(6) சிதம்பரம் உபதேசம் 2000

(பழனியில் – சாமிகள் குருதேவரிடம் பெற்ற அனுபவங்கள், ஐவர் மலை )

http://www.box.com/s/2qz0chrm9c8kvfmdp7bp

http://www.box.com/s/40oqgs1y0galfoip0206

http://www.box.com/s/btv05asldlqphgvzdpm9

(8) திருப்பூர் ARS புதுமனை புகு விழா உபதேசம்

(நாம் அறியாமல் நுகரும் உணர்வுகள் உடல் உறுப்புகளில் எப்படி கலக்கின்றது & ஏகாதசி விரதம்)

http://www.box.com/s/c161nmas2ldouik4jd6r

(9) அருள்ஞான சக்கரம் உபதேசம் (நெல்லை) LTM

(சாமிகள் – நாம் அனைவரும் கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ள உபதேசம்)
Note: If you click this link automatically it will get downloaded

https://app.box.com/s/ih7puzaxoynjf5cf2mor21elqng7rgdl

https://app.box.com/s/bg1jojnym1uq065p1pfbo4dzc8iqqp3z

https://app.box.com/s/tn2t2klp085kz8yjseivq29nb7p0jfcz

https://app.box.com/s/bllp9pwjb6oa8pnx7hqh0hkui2yuvpfx

https://app.box.com/s/hqbfcx24a9estxy0en7k0xpdceyioeom

https://app.box.com/s/zc7t9ekuwnwfoatok9nwscj98wbqwjlq

https://app.box.com/s/daid3ihly97crbpx495jn5peftauh02r

https://app.box.com/s/nnwgg6gzjj52oupywdrtojlfb6d3ev20

https://app.box.com/s/b4tij5xduu9bopu0dcl3zlckc8r9jdj9

(10) சாமிகள் உபதேசம் – பாபநாசம்

இராமாயணம் – தசரதர்- கைகேயி

https://app.box.com/s/zd9bf6nouu8mylsfn8vkg4l82bvq6elq

https://app.box.com/s/wltaccubdszppeo5whxp8zj6gpfnsxjf

(11) சாமிகள் உபதேசம் -சிதம்பரம்

நுகரும் உணர்வுகளை உயிர் நமக்குள் எப்படி அணுக்களாக உருவாக்குகின்றது? கண்கள்/மூளை இயக்கங்கள்.

http://www.box.com/s/r4fvh0chdv6hvlq4pzqo

(12) சாமிகள் உபதேசம் -11 வது குரு பூஜை

http://www.box.com/s/3yff1d3etsqccz5jul2m 1

http://www.box.com/s/55zrrmkevci2r1pjg5z9 2

http://www.box.com/s/3i3jaevt3jiixcpgli0b 3

http://www.box.com/s/cmc046qmxede75uyhkdj 4

http://www.box.com/s/7155uvs4xpg5ssypfm87 5

http://www.box.com/s/75z8v0958ujct8yfeg5k 6

http://www.box.com/s/zgvyq3vl22jvlq5ubb3f 7

(13) சாமிகள் உபதேசம்

உபதேசம்/ பாட நிலை வித்தியாசம், குரு வழியில், எப்படி மெய் உணர்வுகளைப் பதிவாக்க வேண்டும்?

http://www.box.com/s/aakt9yc7e04rxstvrxmi

(14) சாமிகள் உபதேசம் – சிதம்பரம் 1995 (முழுமையான உபதேசம்)

https://app.box.com/s/4pvey24pjxf3kvyrt27j6stbkn9sw884

(15) சாமிகள் உபதேசம் – பாபநாசம் – 2000

https://app.box.com/s/cu2svkk3d6m8x3njdik0r6ddremaanu6

(16) சாமிகள் உபதேசம் – மௌன விரதம் June 1998

https://app.box.com/s/9b8f56nm0ts44vn0fb0yzl5abdwl04fd

(17) சாமிகள் உபதேசம் – மௌன விரதம் August 2001

https://app.box.com/s/w6toccoxdl5ud265r1deqtb20c04ul02

https://app.box.com/s/tsw81zaj3jusq8lr2t96pxf13m4xfaaj

https://app.box.com/s/9nqvepj62w0fn1ct11tw68vidgxbhwr5

https://app.box.com/s/wrqg9sof2e5yk7i1zr3ez6cf11mkndxb

https://app.box.com/s/em3k05sf2e1wy6cfk23o0kaosb3yz9vv

https://app.box.com/s/nbw07uew5hteo4xys0log3iuwfe0fr40

https://app.box.com/s/vc0l2ey6d4s59ufapwz4r9azeywrao9w

https://app.box.com/s/abg25ax5zwkna2h1vvz11h2cdnk6d9rn

https://app.box.com/s/8iza9f20uuzz454612vy6fzrhty7ed3g

https://app.box.com/s/jumov3pli7cvj3h3h2e5ql1eetvmd3g5

(18) சாமிகள் உபதேசம் – மதுரை

http://www.box.com/s/1ootxd6k4vde1kahdspf (10)

http://www.box.com/s/8ttkqbr536x30pdodi3a (11)

http://www.box.com/s/el25f3rdkkr0tjagiyap (12)

http://www.box.com/s/17v1oeu3bv571rv4rd45 (13)

http://www.box.com/s/yyi8nnma0btn2vsx1bsc (14)

http://www.box.com/s/hvqxts34i05cyusj98uk (15)

http://www.box.com/s/an38bgxh0pajkph1umjs (16)

http://www.box.com/s/g95n9p63s3fyduhjig4b (17)

(19) சாமிகள் உபதேசம் – குரங்கனி 10.03.2002

http://www.box.com/s/54d06c06c8915cd031ce (1)

http://www.box.com/s/aad22909214f49f1f3d3 (2)

http://www.box.com/s/cd834a2e6e6d8e1b37b8 (3) தியானம்

http://www.box.com/s/f54d775c4d5e60e29014 (4)

http://www.box.com/s/b23900973d6e80abb8a8 (5)

http://www.box.com/s/64b7987fb6e740d5111f (6)

http://www.box.com/s/097b1fd619bafe9c31cb (7)

http://www.box.com/s/0525a75d9ba00e96f217 (14)

http://www.box.com/s/adda3544f41b86ef169e (15)

http://www.box.com/s/80668897985fbb66d43b (16

http://www.box.com/s/ce92515cdd09b4b6cef1 (17)

(20) சாமிகள் உபதேசம் – மௌன விரதம் September 2001

https://app.box.com/s/93m1cpcdz90t8gvf3bbjohs155tpuwel

(21) சாமிகள் உபதேசம் – மௌன விரதம் November 2001

https://app.box.com/s/mpkabj0pvyyl615vguvenvs3eshj6m2b

(22) சாமிகள் உபதேசம் – கொங்கணவ மாமகரிஷி 1989

http://www.box.com/s/bb35447b2ed4e37930be (3)

http://www.box.com/s/bb73e5ae177e8c37b2d1 (4)

http://www.box.com/s/6a70adea515cfa78a768 (5)

http://www.box.com/s/b6036c61a853da75bc86 (6)

http://www.box.com/s/6f22b821d4fbfe57c88e (7)

http://www.box.com/s/4bbaebe7da57e0ee6b44 (8)

http://www.box.com/s/9313741fb5d7644f0127 (9)

http://www.box.com/s/0b44bdf4ee2a6d995ad6 (10)

http://www.box.com/s/897c1fe1bb311976922a (11)

http://www.box.com/s/91ba5bd0442e94e4b3a3 (12)

(23) சாமிகள் உபதேசம் -காளிங்கநாதர் 1989

http://www.box.com/s/d96782ccc17bf9efec71 (1)

http://www.box.com/s/693c8b8aeeee18e54348 (2)

http://www.box.com/s/e87e212ba97e92c5eb70 (5)

http://www.box.com/s/a41cac5371b90ab27520 (6)

https://www.box.com/s/fc0d4fa81ad860976243 (7)

https://www.box.com/s/d96845d52091ffb7ac81 (8)

https://www.box.com/s/f17c79e7ff5d949cb7e4 (9)

https://www.box.com/s/65e41d1d76e517a62fdc (10)

https://www.box.com/s/adeeed2f1d8ebd68d04f (11)

https://www.box.com/s/8bcfbf84b8f9e9083650 (12)

https://www.box.com/s/7b41b3deefe667f5bc61 (13)

https://www.box.com/s/b50b2a0fe6cfcfaaad56 (14)

https://www.box.com/s/722af46e422ead2d9074 (15)

https://www.box.com/s/cbac025c00685a806138 (16)

(24) சாமிகள் உபதேசம் – சேலம் கும்பாபிஷகம் 1996

துருவத்தின் வழியாக, எவ்வாறு அகஸ்தியன் பெற்ற ஆற்றலைப் பெறுவது?

https://app.box.com/s/jcqxc03fugf3s8r4q49c

பேரண்டம் எவ்வாறு தோன்றியது?

நம் பிரபஞ்சத்தில் கோள்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றது?

கடவுளின் பத்து அவதாரங்கள்
https://app.box.com/s/h1a891axjh8ee8kftcds

https://app.box.com/s/sbw7j6sensts6yyvkf8g

https://app.box.com/s/yd397in3nzgh8xroviu3

அகஸ்தியன் தாய் தந்தையர் நஞ்சை எப்படி வென்றார்கள்?

அகஸ்தியன் எவ்வாறு ஆற்றல் பெற்றான்?

ஈஸ்வராய குருதேவர் விண் சென்ற உணர்வுகள்
https://app.box.com/s/6e0f7jqhb2mwkzfy6pn8

https://app.box.com/s/mdyvljlc8jz93g414qeo

(25) சாமிகள் உபதேசம் – மௌன விரதம் October 2001

https://www.box.com/s/b5b09f30ac953e2001c1 (11)

https://www.box.com/s/2642e15b116bc2fb31aa (12)

https://www.box.com/s/19d7e827fed8670cb6e3 (13)

https://www.box.com/s/0df7e02eb8ca07f36a13 (14)

https://www.box.com/s/4306791136d0eba353c3 (15)

https://www.box.com/s/afeab60e61a8ab75c45b (16)

https://www.box.com/s/48ae0e9e1f315286d475 (17)

https://www.box.com/s/8b21d235447b2f02b7f5 (18)

https://www.box.com/s/261b4071e7f729dc6422 (19)

https://www.box.com/s/e0c706ed9f06631ce391 (20)

https://www.box.com/s/962e6eb2dd4a3dca6098 (21a)

https://www.box.com/s/bed9b023f9e25357d5f8 (22)

https://www.box.com/s/94ccc37fe5f40f8c2145 (24)

(26) அருள்ஞான சக்கரம் உபதேசம் 2000 (சென்னை) LTM

https://app.box.com/s/by85b5yttm0e8lc751tx0if19liqv5po

https://app.box.com/s/efk1q0tfvlr4edenqujme5ja2l7yte4f

https://app.box.com/s/1y807lqve1zxx99hr1h6958kubam3fvb

https://app.box.com/s/h4hr83e75t5nfaj0qahntdv8xz5h1i0r

https://app.box.com/s/gwmczr65wvokwd3bud6vi6deiuhtsdqe

https://app.box.com/s/vzl6b73kxm3po6zihrocscw9pak24jr2

https://app.box.com/s/vnsiz3aksi14xjzy9ej1ui18b1a9jl3m

https://app.box.com/s/fnn76ujaxvolsib7148xwmzdpjr0qp2wமுக்கியமான அனுபவங்கள்)

(27) அருள்ஞான சக்கரம் உபதேசம் 2000 (திருவாரூர்) LTM

https://www.box.com/s/447cefc440dc89ff5426 (6)

https://www.box.com/s/c63c2a2db8cf91625dd1 (7)

(28) சிதம்பரம் உபதேசம் 2000 (I)

https://www.box.com/s/e2573c33a2a7c07358b9 (2)

https://www.box.com/s/3bb714f0ab03e1caaba9 (3)

https://www.box.com/s/92b43cd4e56f668892d2 (4)

https://www.box.com/s/d4d98a23375e138aa6ae (5)

https://www.box.com/s/702ca64a0be37e5bf59d (9)

https://www.box.com/s/35ee6c2ec6836455951f (9a)

https://www.box.com/s/5c93640dc7a8a3328fef (10)

https://www.box.com/s/ea6de1fdfa15a169276f (11)

(29) கன்னியாகுமரி 27.05.2001 உபதேசம்

https://www.box.com/s/rn29z645qc5tz1p38x2z (18)

(30) ஆங்கில வருடப் பிறப்பு (01.01.1997)உபதேசம்

https://app.box.com/s/22cwjwxco4norlgk8qvdpawctrw1tpqd

https://app.box.com/s/1yympmkdlfm9jph5f9i7yvifxu8wa6uo

https://app.box.com/s/tcw4kup32se5lieatpuemfhh6fzv1ejy

https://app.box.com/s/01z2dyqosymyx00mx2h30rrcdf0hi8u2

https://app.box.com/s/w48q2b53g5pbb7ipldcg9hqq78as072z

https://app.box.com/s/b9coofoya143tzeh5ucyskyt1fqi5ip5

https://app.box.com/s/fdqvknlic4jduzdt97hzy6zxq0xmu9rb

https://app.box.com/s/z6ogd8ung9whhf8r2atctx5xjbg6qpbq

https://app.box.com/s/qp3xsmennsaipj6903jpdami9guc9e4l

https://app.box.com/s/ziiuyt41r821805h9p99g851kocfcg1s

https://app.box.com/s/13ltr1zr5lzp1vqugc2jiwhewi6pfjf6

https://app.box.com/s/5ogjp2tsij1ictw9cjw206akwyhg1qsd

(31) கார்த்திகை தீபம் 1998 உபதேசம்

https://app.box.com/s/6gso6z1pygrxr3691yxuud5t16e0tqj7

https://app.box.com/s/0ur6zxdf0iexcvtk6a2pghk5b5d0zu0b

https://app.box.com/s/l6dp6li7slqq8dgjj3rnpo42ah7tzzfm

https://app.box.com/s/klttyh0zrjs8488pctgfblm6upxpyb8b

https://app.box.com/s/n2tbqbd0neo9q9hxbpvizc62i1ka11ud

https://app.box.com/s/busc7e02jrstvykrky81vpjskvvalxj4

https://app.box.com/s/f17a4le6f8rr2scqtq5ju5l9k4ejc66o

https://app.box.com/s/uk4ggbzz6y48l4od9rv85emj4hcfxoub

https://app.box.com/s/45ch0wcb5bwtiiabdalnb238k3zp4p28

https://app.box.com/s/4qdhmiwczwar0dii6c4wyc2n1c6ybb7c

(32) தமிழ் வருடப்பிறப்பு 14.04.2002 உபதேசம்

https://app.box.com/s/6zzfxv0jgr7h6dvy5e2mqkkykhe37qwn

https://app.box.com/s/ow6svv1p8fm7xjy3r1ptl07rs0hwa914

https://app.box.com/s/52gfe0wns6cgbuzr6xw84w3piqb60z2r

https://app.box.com/s/z7fr5nrljnra2rp0ckofxvjg3c0oi8gi

https://app.box.com/s/otxe3tfv2vaidm9nk8esvam70bm65rkf

https://app.box.com/s/h7gp77uza96jm2hl5h8s98e8xyao2dew

https://app.box.com/s/4yfqejlxcbucs0k1pliet3azp03xwdm3

https://app.box.com/s/grqrg3eyemeatdvzad7pcyh5uko35lcd

https://app.box.com/s/8kbtszoq40a5dq0yvie68p0wzwdyeg0y

https://app.box.com/s/o9uhr31mxuenotclwof93ljirvybls5d

https://app.box.com/s/u08vhgdaouen2bxn881b67w09e7155r0

https://app.box.com/s/u9htlof44dl7iu29dgckiwi2nvz4mubo

https://app.box.com/s/k2lf15q5vyfvvlhxsh378103qmxpwg18

https://app.box.com/s/ztevvzvlhu67hmdi146qnaql6wmc36re

https://app.box.com/s/jawclaedl2q1malhcajc66lp0kozxnum

https://app.box.com/s/59ufilj39i6jxapvh3uzu1zrel0cj5mb

https://app.box.com/s/q7atzhkniyobxtndvo8542bj0r9btz4s

(33) மகாசிவன் இராத்திரி 14.02.1999 உபதேசம்

https://app.box.com/s/advyfq9z9kqlbp4fp91xi1bj406hyk0b

https://app.box.com/s/2g8qithy5iv2351t6kxsi9drfokkiu17

https://app.box.com/s/mlb1nsr3i34ugphsuuj34urbybbo2i6c

https://app.box.com/s/2uypbrew3n65vwfohkayl4vzvrykosii

https://app.box.com/s/zorgmnu6pqer8zmykmz5fsfom8prwcqs

https://app.box.com/s/la7fof4zck1cnghctj12ll1a6enu1lfj

https://app.box.com/s/dfabv5a5s84oy3v09l476801qgdxiw9e

https://app.box.com/s/dosaawoqhqdcmqefueaa7tzam2rulwlq

https://app.box.com/s/mcuzaejti2er5tlb7jlw7vbwjli81dx0

https://app.box.com/s/e87rl7iwl3j8mtcrlgswnhz0af7ri3pa

(34) பொங்கல் உபதேசம் 14.01.1997

https://app.box.com/s/2eqb91ugki8oycsp73nkl8vndvi9t3uv

https://app.box.com/s/m2p56o25ik5koz64y9x8whe4u511p11l

https://app.box.com/s/nkq49jgudbzo1m7s43ytsciq3hm2pecj

https://app.box.com/s/wxfc6s1sp6ez7i94lpgc1vr6neaxkapq

https://app.box.com/s/2unopwvoz7zt5ir0b7emzy2sxqt6gji8

https://app.box.com/s/slzpzdzbp95hx034vocd13m241tu40l0

https://app.box.com/s/w6jvzo8he682zpuw6x2iwn8sqxcxnwlj

https://app.box.com/s/bjg27xcnaxidwkk5olsv9m86u9x71h97

https://app.box.com/s/ui06voummi6s8vu5ikzrpqjzrm92k0xy

https://app.box.com/s/urpemkk76cp21zaxdf5sjsuzglh0rwbv

https://app.box.com/s/g0eih13c5i7pmsoaazc9zp5ff1s7v8qk

https://app.box.com/s/7cwsonajc6x6zx653dl7oos72las938b

(35) பாறை உபதேசம் 1994

https://app.box.com/s/ud8jxji7sqxbaxsd7j93p0t7ghoggsuj

https://app.box.com/s/o9qbcww9cjil3b9ipxrh67zwu7v8hehz

https://app.box.com/s/etx13x3lowrolilzlq4gymvctmobwqqm

https://app.box.com/s/jvwqe7tac8kaf062b2drps4npxyarx64

https://app.box.com/s/ziymh9nmrxlo7ly3741zdzm4y4fhfjw5

https://app.box.com/s/848bd90ooj9hikwb8rwqzduacw6lkrew

https://app.box.com/s/yuxxf9bqn1vu791ch800nt14lc1jp7ak

https://app.box.com/s/5tqavinvc44oddizpg45i24prqftie8n

https://app.box.com/s/ywm99xvggk4zndtyqlmzrsy834jjm9f5

https://app.box.com/s/4pnp1gqvn4i8rh05pb4c22papzo8yrrr

https://app.box.com/s/c0w4o2txsoubqktdl1vbb7ups03xhjrh

https://app.box.com/s/qhzpwwjynjy2es6e35xhe9ibrj51i4fo

https://app.box.com/s/oqhvrs13j65bv7p4w8ffa50tp3lkgfdw

(36) சாமிகள் உபதேசம் – 4 வது குரு பூஜை 1993

(file 2 to 6 தியான வழி அன்பர்களின் அனுபவம்)

https://app.box.com/s/29slp59gb7qyg69dxgl1

https://app.box.com/s/04grq9skstm6hsw763au

https://app.box.com/s/xywp2n8ri0076zayzih1

https://app.box.com/s/m32eswfrspgnbz93q3oc

https://app.box.com/s/pvbxdo2xr6t985grl5mw

https://app.box.com/s/tna26nlujm75xa5lto7y

https://www.box.com/s/p9ss24mrt5dh0z1qz5am (7)

https://www.box.com/s/njdpgq9zo7c4gv546hm2 (8)

https://www.box.com/s/je4vbyaz7zsgscxpzq1w (9)

https://www.box.com/s/xz0nzq8mrrgr5mt43mgm (10)

https://www.box.com/s/nvtanqhyjrm9ulp8rj7z (11)

https://www.box.com/s/phvruibm01y8tmg35lcb (12)

https://www.box.com/s/p4bliogcspudv8capaxq (13)

https://www.box.com/s/whw69mypi27ckmaur2v9 (14)

https://www.box.com/s/xgxk82kp26b8ki7yfjmd (15)

https://www.box.com/s/xm2uc7fr4dx2k8iu2hap (16)

https://www.box.com/s/nibxlmdsh7khik79ssg4 (17)

https://www.box.com/s/xd1wjk6q6iin8afsqhzu (18)

https://www.box.com/s/v1b6r324vpdmjx5750vj (19)

(37) சாமிகள் உபதேசம் – காந்தி ஜெயந்தி 02.10.2000

(பகைமையை அகற்ற, மன வலிமை பெற)

https://www.box.com/s/9az7llndr6qhpnb9i6uo (1)

https://www.box.com/s/5a2ejm22065jda5udulk (2)

https://www.box.com/s/ew8edq5n11gpxspidgbm (3)

https://www.box.com/s/othuqfz0mst64ndpil1s (4)

(38) சாமிகள் உபதேசம் – சிதம்பரம் 1990

https://app.box.com/s/x4ppndal4wloaw78z9fypkl5saudnlov

(39) சாமிகள் உபதேசம் – சிதம்பரம் 1991

https://app.box.com/s/agyyz7ct0vety1pq9b1dk27hect77ktq

(40) சாமிகள் உபதேசம் – சித்ரா பௌர்ணமி 2000

https://www.box.com/s/1rdxuwo8zwrksjfx76dj (1)

https://www.box.com/s/ddmbhvnxgu0s4vny5f9c (2)

https://www.box.com/s/a1yuoxyytduarnpwzr0n (3)

https://www.box.com/s/rvgb5i2n29f8wn10hkyr (4)

https://www.box.com/s/hdfk72xivpn1bn0bxdqr (5)

https://www.box.com/s/wnhg0pfnf2im3uvt4eak (6)

https://www.box.com/s/u3v3c07ytm3a2sy2x6df (7)

https://www.box.com/s/6jeqo6gdhocxmydm97jb (8)

https://www.box.com/s/2oj2vzqx9j3zlgpa0vgr (9)

https://www.box.com/s/ek58n5o411rxh9me42af (10)

https://www.box.com/s/xjm74hecjitkigw19xih (11)

https://www.box.com/s/whtvm47ug6ai96y1qhlz (12)

https://www.box.com/s/t7t4tin83clybwjm455s (13)

https://www.box.com/s/mckpl1p36kg4qtyfmgn9 (14)

https://www.box.com/s/vjyp2tmld361tv9cn39l (15)

https://www.box.com/s/rskqg7undmsluhbx1ap9 (16)

(41) சாமிகள் உபதேசம் – கடனா அணை 1997

https://www.box.com/s/f7tjc03cuyor8qqyp9g4 (1)

https://www.box.com/s/5jug61tnfkp1rfs82hb9 (2)

https://www.box.com/s/2xwciijnof6md603wlte (3)

https://www.box.com/s/a1m7j8oi0mkhfujuvkjp (4)

https://www.box.com/s/aclk1jtqelt2akd23f8a (7)

https://www.box.com/s/ptlwwfdkp5pwsbvmbcpm (8)

https://www.box.com/s/g6fa6uwr2z0qwq1r8gst (9)

https://www.box.com/s/lwqo6afxs2gpibmutx44 (10)

https://www.box.com/s/di4ypatg9mvrls52v4im (11)

https://www.box.com/s/xaclpi4b1gjix7xz8s3q (12)

https://www.box.com/s/50jieiyerv4iakot3tlp (13)

https://www.box.com/s/85cecvu1wl9vv926wys5 (14)

https://www.box.com/s/z2f7b9o6olp23q3fkdi9 (15)

https://app.box.com/s/yrtu612jc67j688zr1ze

https://app.box.com/s/o8njhscga37oe8334z0g

https://app.box.com/s/pd8raxoq0wnsdbemry1h

https://app.box.com/s/3cxniygzmx9dsy8kpmj3

https://app.box.com/s/1ofcs0k5x2kqks6sqpzm

https://app.box.com/s/0aqd7urmcp4b005rb73y

https://app.box.com/s/afjpjn2z8jllmy633rkz

https://app.box.com/s/4j74keyblc4htw6v7xar

https://app.box.com/s/hui58suxr8pp5drwvuwc

https://app.box.com/s/lov7pihkb3u8lfmsvres

https://app.box.com/s/21yplyif0luj8ecqqsaw

https://app.box.com/s/c6f10g9fc40bey4yov1v

(42) சாமிகள் உபதேசம் – கடனா அணை 1998

https://app.box.com/s/47b429zpqksby55aah2p

https://app.box.com/s/nt91q7dwg1x1a69n03od

https://app.box.com/s/r6ilgxdt1sxfu1ttpiya

https://app.box.com/s/t0uqgssa05n8uneu7t27

https://app.box.com/s/ywpria5nqkoglhqbcuwv

https://app.box.com/s/i1bkorp21f4xevtwgpw0

https://app.box.com/s/0sxqba1qdyk1dfupn9l7

https://app.box.com/s/ae8pohv5zenypesbnn2h

https://app.box.com/s/zknsin1fzlyizwboo8e5

https://app.box.com/s/85hip5fc6w6tm3ythjg5

https://app.box.com/s/f8gwq78vlhoc952djsha

https://app.box.com/s/afc5x4pdaiff8ar21u84

https://app.box.com/s/68jb03kcytuxmdltsio6

https://app.box.com/s/1ruaf8lha1qj7t4pfhpt

https://app.box.com/s/hw9hma9sn4lcgdjqsw3i

(43) சாமிகள் உபதேசம் – புதிய பூமி 1996

https://app.box.com/s/c8sat9c0guzmf7gg8r3r

https://app.box.com/s/mv9c3ysbn98k1z5p7lri

https://app.box.com/s/n6f5386dq5gphzynctn8

https://app.box.com/s/rch80cd4i1nzba7ebx2s

புதிய பூமி 1997

https://app.box.com/s/xjeik3vsrujyaevan805

https://app.box.com/s/a2d52i1k7qp685hkur0u

(44) சாமிகள் உபதேசம் – கடனா அணை 1999

https://app.box.com/s/kepweoepquu1p0a0q2ss

https://app.box.com/s/2bmtx6qqq1y4fnhh0e4y

https://app.box.com/s/ylj8mpgm518pon8cr7r4

https://app.box.com/s/up0q1b19awbm30n5bojr

https://app.box.com/s/h3dkluhv45mh2dgih3w3

https://app.box.com/s/zuftp434ygeve8958sn6

https://app.box.com/s/702un5t5dddcg0pethqw

https://app.box.com/s/shuw2c6sguo862kxw9ns

https://app.box.com/s/wp9o62lfp8gbgkxdy17d

https://app.box.com/s/58f4pyucw5nrfubq6lz9

https://app.box.com/s/qhb0tyozbhcar12n2bbo

https://app.box.com/s/uivcnzvg03suj6omwzv9

https://app.box.com/s/3kec5jl3avj8akc83x6f

https://app.box.com/s/w99x2f21kruhcxt5vz7e

https://app.box.com/s/laupc56i4t58ttfznia7

https://app.box.com/s/5a7v5wnna2cz31s34kkp

https://app.box.com/s/a8euavqkz8t16gml0nap

https://app.box.com/s/5e2ymoyd7dif4hgfizcc

https://app.box.com/s/v6070xm5r746oeyeo0l0

https://app.box.com/s/3hfru89s41cplceb8d5x

https://app.box.com/s/ii5z4j6dwk3i39sjb9xr

https://app.box.com/s/5f9kzhmhfb9833qjn0j6

https://app.box.com/s/x8og59fxqybh30aaiozo

https://app.box.com/s/g6pfd4farleqjypawbzr

https://app.box.com/s/pvd6ak4pedxz67r6zxxx

https://app.box.com/s/jhkiro6q3hablyzw1vww

https://app.box.com/s/ydf82w0kavayphu6yri6

https://app.box.com/s/fpz5sg6k57w1hdhi6ckb

https://app.box.com/s/gp8cnxkx7dudjqhi0vh7

https://app.box.com/s/gd553cfa6nf9550hmegt

https://app.box.com/s/4y270n6nkappho6bsq71

https://app.box.com/s/m7hafj77r5jnav341upc

(45) சாமிகள் உபதேசம் – புதிய பூமி 1998

https://app.box.com/s/itih2wtj5wb3wnqisrt8

https://app.box.com/s/8yhh88sbnpaoex9zh1k8

https://app.box.com/s/hru1v1nd1hhohrlg0iqd

https://app.box.com/s/d76ux9cic98hszfonv62

https://app.box.com/s/b96wk2v7lz14y0a8vgwh

(46) சாமிகள் உபதேசம் – ஆடிப்பெருக்கு 1999

https://www.box.com/s/2yqgz88woi0pq3tdhdik (1)

https://www.box.com/s/g9pppi5w48c5yzpz1tnx (2)

https://www.box.com/s/b5ylxu7peuavho6991wv (3)

https://www.box.com/s/qjd2rbojo0ilupg5351r (4)

https://www.box.com/s/6r6rqyk38rq0xt3g7bdm (5)

https://www.box.com/s/yass1si2dow0gg2zd4ls (5a)

https://www.box.com/s/n9w3bkiy90lea674pohf (6)

https://www.box.com/s/mtuhj4l3nsay7uci7x55 (7)

(47) சாமிகள் உபதேசம் – சிதம்பரம் 04,05.10.1996

(முழுவதும் அகஸ்தியர் உணர்வுகள்)

https://app.box.com/s/glmnqe5nbt4tfporirtxzgpr02mvses2

(48) சாமிகள் உபதேசம் – Aug, Sep, Nov -1998

https://app.box.com/s/eyk6fkxloq2g3saqpw99 (1)

https://app.box.com/s/y7e3rylinn15159uffzl (2)

https://app.box.com/s/zbgk4v1lxzkbdytb7etw (3)

https://app.box.com/s/tppsn0vbm7o5ttvvf6n3 (4)

https://app.box.com/s/iahk9vb5iu8qk1ucrtpb (5)

https://app.box.com/s/6nermlp0wtsghr99yam3 (6)

https://app.box.com/s/s1r8k8rghn9fqt9peaw4 (7)

https://app.box.com/s/k0z8853u47rq5rnyq0ms (8)

https://app.box.com/s/22fgy5rrjzsfdsni5m4i (8A)

https://app.box.com/s/ahtkrag0n2o4erd14vmo (9)

https://app.box.com/s/hhcb5h0qr4m1q6hiwyr6 (10)

https://app.box.com/s/ug3mntql5052o6cqtvvo (11)

https://app.box.com/s/bf8efmi1b61cwqryxcn8 (12)

https://app.box.com/s/bok1m337s5wl9tam62ek (13)

https://app.box.com/s/pd9p99xnitk5dqxpdmm2 (14)

https://app.box.com/s/7m6xc7hc25xzc6vqo52n (15)

https://app.box.com/s/glt3zowcg3y6p8chw0sl (16)

(49) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி Sep 1998

https://app.box.com/s/6gso6z1pygrxr3691yxuud5t16e0tqj7

https://app.box.com/s/p4vfc40vc7z0wxqmmvcy7y8vmuaiek0l

https://app.box.com/s/lpbuscpi98n3zxhj04rvm6xbadac6rvr

https://app.box.com/s/fqzyxd2xtphmumr8309y409om7o880gn

https://app.box.com/s/gfie7psfs4o0ept7wijegx00lueczyoa

https://app.box.com/s/lou4l9qk1dly44dpodxfpuiczmvboh9j

https://app.box.com/s/zvuqxxvfegiim1v9h3t9c06guz1mks8x

https://app.box.com/s/4qdhmiwczwar0dii6c4wyc2n1c6ybb7c

https://app.box.com/s/7hvo5vt84j0uap1zcd7me5vfxwqg786a

https://app.box.com/s/ro0g19mavzcki6am1o5zil8q9prenboy

https://app.box.com/s/phe97qzzsm1wmknrkvflowbg28jv61t3

https://app.box.com/s/e4fw07ppi3a05lv7rh06qvtovfsqdb50

https://app.box.com/s/onic1pai2cjbtdw7cqydrnc58iagw5sj

https://app.box.com/s/2c36sto9ezmkc64hy38fyrptn28w5byf

https://app.box.com/s/mxi25eg0eamglagub8w2r0ze8kwy5why

https://app.box.com/s/ikpcxefpdwx7z6ownsm5fmndn89tco0c

https://app.box.com/s/srey4lukquwexz19tebr9sk3trofs6kx

https://app.box.com/s/ph5yombd3557q78chm3sbwy7h1cjesyo

https://app.box.com/s/hdqhy1nf5jf931zpt8yd4tvux23ehvzp

https://app.box.com/s/6ts86ujpkg0ws3i4m9een4ns38xlsta3

(50) சாமிகள் உபதேசம் – May 2002 (சாமிகள் கடைசி பௌர்ணமி உபதேசம்)

https://app.box.com/s/hi5w16iih9vsl0m6252sbd47c9xujqdd

https://app.box.com/s/us4catolh95zwk8czdl5hotkadvmw6zv

https://app.box.com/s/uahkz9lq9ujbcb5ab363oh04cv6ksv4a

https://app.box.com/s/2vw9iebivjl29ub6bleuz0nbc6z3trvm

https://app.box.com/s/4oemeki1cq1g15mbkaphjfsl8lm9lwhe

https://app.box.com/s/9pba8zmbb49kmnmtbwv9uvownoe3v64a

https://app.box.com/s/cp3cngr546vf26fi43cltqf16xgwxhgm

https://app.box.com/s/ni6jf64779pnb4vd0dyq358senqx46xo

https://app.box.com/s/0bgfy8pvd38bxzmb7sp9kd2e29cf39e1

https://app.box.com/s/u92elbwsungu8ujjagawk5ypuejlbm1u

https://app.box.com/s/bteix3swk85v84v7y1zmqu476y7ryag2

https://app.box.com/s/f8x4iqhhy8acxpoxcxfu87ochuzhmoug

(51) அருள்ஞான சக்கரம் உபதேசம் 2000 (தேனி) LTM

https://app.box.com/s/hggxr1w15x55gohcmkkeei4w9ub462ww

https://app.box.com/s/6j1vl6ur631jh4ai76s64hxxuv4h3mqx

https://app.box.com/s/wy6wbbvgtoppx7qhw4dy5u5laut7hfxa

https://app.box.com/s/cr9lhqkhmftbfi26itevppaws99r380o

https://app.box.com/s/pr3yabwgzxb8p08x1ufel4dsb6aj246c

https://app.box.com/s/ply8dhlqc01krf3yszxluu96i6ntvqzo

https://app.box.com/s/1jheaxx9q1f3g21whisxnxtrb4zjofnc

https://app.box.com/s/oy4tcxlkl9k4gq9nzzn657utn1t69y42

https://app.box.com/s/kyhmtp1qewxiq7csfr7s654c6lmd5iyy

https://app.box.com/s/lxkinv1igniyqonqh1zy5nsukcgk08mm

https://app.box.com/s/ss84esdhuvef9grz9m7khzuv5d3lb4g6

(52) கொல்லூர் உபதேசம் 1994

https://app.box.com/s/h61ludidw5wdfx5426lw (1)

https://app.box.com/s/sisxkt5x4eptfg9ercxm (2)

https://app.box.com/s/ib4zch5ioly5olzr0k74https://app.box.com/s/ib4zch5ioly5olzr0k74 (3)

(53) சாமிகள் உபதேசம் – பாபநாசம் – 2000

(29.04.2000)

https://app.box.com/s/b6an657cp3aexr9y0cdx

https://app.box.com/s/2gwzpbdqqgt2five04gu

https://app.box.com/s/u63axhp2lhwqmv6aj9e0

https://app.box.com/s/8j9rmwyez1ecvogaibry

https://app.box.com/s/noizttm1btqlx8vhx7jr

https://app.box.com/s/3we3dt6oi03353peeptc

https://app.box.com/s/abbpwf809jfcozkv0z5c

https://app.box.com/s/6y6fnpnm3anqoldyjr1i

https://app.box.com/s/ey8w4bmtuzd70wjy61wk

https://app.box.com/s/emc4t2h3dqf8xeb4452w

https://app.box.com/s/c6jpaq9qsdjcf1nursea

https://app.box.com/s/6u5zu6skrdmnbqla1937

(30.04.2000)

https://app.box.com/s/2tvrd6ymmrne76v29mn4

https://app.box.com/s/v3nd6bcl1onl27lalo6y

https://app.box.com/s/1iyi6bjjd1msyj53wev3

https://app.box.com/s/t6346cemxl227ak36m8l

https://app.box.com/s/4uu0z8frcruos6xnlwvd

https://app.box.com/s/jq7iyj6r8ipnn4hwxatj

https://app.box.com/s/ouktqdfqk2o1dqdlc320

https://app.box.com/s/wjscaepd6gbqeyth9kaw

https://app.box.com/s/n74uzxwd1ha1yvkzyo1a

https://app.box.com/s/6mtpuc9gl2va7e3o9j5m

https://app.box.com/s/q0mjrtrw7lzioiqw9y64

https://app.box.com/s/1got0dsiz91hgqmge8ld

https://app.box.com/s/vs47ggze7mfziu7bwrwb

https://app.box.com/s/sz82x04yr9u4p4f7sljn

(54) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி Jan 1999

.https://app.box.com/s/l2zehxu0oxk3j1lxj6ac (1)

https://app.box.com/s/rl5e4t2fhh92b4rz0pg2

https://app.box.com/s/s7cigwpksc4pxa5fb7es

https://app.box.com/s/5aemzf1q7ewm07iwdm3

https://app.box.com/s/4j1t4k3bbev84r4g2s1q

https://app.box.com/s/r4cm2fcy8z9uol9rdcs4

https://app.box.com/s/q3surlykf18qf7ws4q3q

https://app.box.com/s/51wbavib3ufmsckyb7wx

https://app.box.com/s/9f6ylyy8l4pxt1fsg1zn

https://app.box.com/s/65p4jh9f4y256qn190tb (10)

https://app.box.com/s/2r3j01378r1dx6xguvmv

https://app.box.com/s/x2k88mz4dpeboemvqa8v

https://app.box.com/s/igip5p7zn0plq1tguueb

https://app.box.com/s/22e1uv9e171l3bhi1d1n

https://app.box.com/s/ict4kiknqfwhgsqws0s5

https://app.box.com/s/83eshz0nmd7dxkm87wkx

https://app.box.com/s/rgcu9786q1kbnginbv0t

https://app.box.com/s/6ocamg9hmljnf8fi630g

https://app.box.com/s/jbehssol9gpbmle665kg

https://app.box.com/s/ujdcm0x4n4nc19u5gphi (20)

(55) சாமிகள் உபதேசம் – இலஞ்சி 1991,96

http://www.adrive.com/public/rdryCk/1 இலஞ்சி 91,96.mp3 (1)

http://www.adrive.com/public/jJQft4/2 இலஞ்சி 91,96.mp3 (2)

http://www.adrive.com/public/2aUezh/3 இலஞ்சி 91,96.mp3 (3)

http://www.adrive.com/public/WCyV7v/4 இலஞ்சி 91,96.mp3 (4)

http://www.adrive.com/public/BUA79T/5 இலஞ்சி 91,96.mp3 (5)

http://www.adrive.com/public/9Nt4XY/6 இலஞ்சி 91,96.mp3 (6)

http://www.adrive.com/public/Ww4DUD/7 இலஞ்சி 91,96.mp3 (7)

http://www.adrive.com/public/QRDfFJ/8 இலஞ்சி 91,96.mp3 (8)

(56) சாமிகள் உபதேசம் – கீதா சாரம் 1993

http://www.adrive.com/public/dVbsHz/1 கீதா சாரம்.mp3 (1)

http://www.adrive.com/public/rv4dkT/2 கீதா சாரம்.mp3 (2)

http://www.adrive.com/public/2rHDKF/3 கீதா சாரம்.mp3 (3)

http://www.adrive.com/public/qraUrV/4 கீதா சாரம்.mp3 (4)

(57) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி Jun 1996

http://www.adrive.com/public/JxRvAt/1 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (1)

http://www.adrive.com/public/H2dEZr/2 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (2)

http://www.adrive.com/public/sJw57X/3 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (3)

http://www.adrive.com/public/xsRrex/4 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (4)

http://www.adrive.com/public/TxZ3GF/5 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (5)

http://www.adrive.com/public/caCenh/6 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (6)

http://www.adrive.com/public/RbgV3B/7 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (7)

http://www.adrive.com/public/xWbMPE/8 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (8)

http://www.adrive.com/public/j75WGD/9 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (9)

http://www.adrive.com/public/xA44t6/10 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (10)

http://www.adrive.com/public/TcQ66w/11 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (11)

http://www.adrive.com/public/QDtu7p/12 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (12)

http://www.adrive.com/public/VU6X9J/13 பௌர்ணமி jun 96.mp3 (13)

(58) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி Aug 1992

https://app.box.com/s/q29fsno9tbsm0ktw6nl5

https://app.box.com/s/zr1z3o0bxfw57190mlmb

https://app.box.com/s/tvtw1ztjahcsodw00i4b

https://app.box.com/s/5nmg0t6eob7thsxp7bnz

https://app.box.com/s/yoiwjs2xemmvu7tlvirp

https://app.box.com/s/mhmerds0na5afufgz8z4

https://app.box.com/s/lcgr8a7x2024iij0mx3k

https://app.box.com/s/ur8esd8tfr6kehr5dl5a

https://app.box.com/s/h2kfrxuevao15sz33avz

https://app.box.com/s/ll57aibilrlzd04g7aps

https://app.box.com/s/o9fvlgv6rilskx6fqf91

(59) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி Dec 1996

https://app.box.com/s/p8ru9lf1595qkdx181ac (1)

https://app.box.com/s/pllzhulkkojfifgx6cqu (2)

https://app.box.com/s/o49svnmca4p8p8xbx07b (2a)

https://app.box.com/s/bppu54goanhcyw1ngzdz (3)

https://app.box.com/s/64iz8zs4mz9llabgku8k (4)

https://app.box.com/s/kev54zz3gs44pih9815p (5)

https://app.box.com/s/o6mtwqpylmqubnjkvyvl (6)

https://app.box.com/s/p89iudfb8y58v85b6vyr (7)

https://app.box.com/s/09w7fgt2oghxfo8e9pgi (8)

https://app.box.com/s/b8vo4db7cas9tkivoq2f (9)

https://app.box.com/s/o0fb8nmhcptvq3exi8vz (10)

https://app.box.com/s/n6rwpjmaqvn0wnb5q7k9 (11)

(60) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி 5.3.1996

https://app.box.com/s/afl8vh7pzsvbjuzefy6s12r51sl9pj1j

(61) சாமிகள் உபதேசம் – சிதம்பரம் 27.07.1995

https://app.box.com/s/e0tpvy4anmjs1umcacvayeen3q559xab

(62) சாமிகள் உபதேசம் – விநாயக சதுர்த்தி 1998

https://app.box.com/s/ka2wbi2qrbdrilshevmjyog91qvczyx6

(63) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி July 1997

https://app.box.com/s/kixlpwx569d39a37bg3yxzjsho9rblic

(64) சாமிகள் உபதேசம் – சரஸ்வதி பூஜை Oct 2000

https://app.box.com/s/nt344v67rxwxga8dbug1nyy548h4e6yq

(65) சாமிகள் உபதேசம் – விஜயதசமி Oct 2000

https://app.box.com/s/ushjvpa4ps79i27p1najtf91qsl2yisp

(66) சாமிகள் உபதேசம் – சிதம்பரம் 28.07.1995

https://app.box.com/s/n68d0ht8zmmqeuqhyemjqrlagxdznpsr (1)

https://app.box.com/s/0w5ifmx33flm6xg3gmk4htf71z96ux06 (2)

(67) சாமிகள் உபதேசம் – தீபஒளி திருநாள் Oct 1996

https://app.box.com/s/zb9x3lf1g6hqdtctajww8k4l9thzr1nb

(68) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி Dec 1998

https://app.box.com/s/ro1n2mtut4b495ef8z3e4o5esk63a6tj

https://app.box.com/s/j0d6qta4ksmhbprmjmg80dqi62lca88o

https://app.box.com/s/imra2u0o6itebv9vbbwqjf3k54vkpa17

https://app.box.com/s/gcaxfk06tcnkhdv8ayzgwmh362y7p253

https://app.box.com/s/lxxpzoh2rwqpo63ucbu9j3wuwswska6p

https://app.box.com/s/v8bk1tyqqmqw2tbbr4k22h9hbww15koj

https://app.box.com/s/bf9j7tv9vtpgybk0l8z8kqsejxaxp5tb

https://app.box.com/s/vn4xc9tdro56lqupe2ax34v1yk4p5zt9

https://app.box.com/s/b481hxpzzgpmyqkhaw8erqgi4tbed9e4

https://app.box.com/s/8kpjblzfng4lmwzihfhup5xy15kgomzg

https://app.box.com/s/wiiqnfol74s802o0tted97w3wb54rifz

https://app.box.com/s/c1w6ga094g3vn6l8kalhbv4f1gpipyjw

https://app.box.com/s/uvn2ehxirr44c2ois5s3vco2jlymjy8e

https://app.box.com/s/1gz3weccaksxlpcfgi8dayhaqghhrv16

https://app.box.com/s/t86jzh6h3uby06t2ex3oq3xm1r38bgwu

https://app.box.com/s/ewaqh94vkiof2imbthrzyujole08shaj

https://app.box.com/s/8p9u43xjzwa24q5k1s5n6oipql3j6he9

https://app.box.com/s/5sftbdyltcsooianwz4umw1a4eebzbem

(69) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி Mar 1999

https://app.box.com/s/f50e5fhu6r7mym7b2036

https://app.box.com/s/vfbdtl2cq24bcxd9r09v

https://app.box.com/s/qi6ih1f4omoel6jjf8vu

https://app.box.com/s/2njxl4qbwcssfvfc4us8

https://app.box.com/s/onepehxmp1eq965rtnlm

https://app.box.com/s/snf0xo13vet8ne6f6sqw

https://app.box.com/s/7h1oy9sazlyki6e6hmll

https://app.box.com/s/q2ekm8wzl2i16quzuk01

https://app.box.com/s/unkmbfshs1lc4945o3xr

https://app.box.com/s/rgo23t4wiag8ibttolnc

https://app.box.com/s/4j33xlr82wfwqrp3utby

https://app.box.com/s/w8aga8bcydq4cuxm9w9k

https://app.box.com/s/081tml259yfjkezjievv

https://app.box.com/s/8kh9yqkan9xfsyyhg3xs

https://app.box.com/s/fky69onvujgt69bjuybl

https://app.box.com/s/35du4glc3isbc2ogostt

https://app.box.com/s/5sttfe9i107vbtf5fnew

https://app.box.com/s/mdrv74lsu9csjl3peoc4

https://app.box.com/s/c0x7iqwgye109bdqmmnv

(70) சாமிகள் உபதேசம் – மின்னலுக்குள் இருக்கும் அற்புதங்களும் ஆற்றல்களும்

https://app.box.com/s/rpfeegrslh31rayclw26

(71) சாமிகள் தியானம் – பாடலுடன் சேர்ந்த தியானம் சேலம் (17.6.2002)

https://app.box.com/s/wfsfk4d5si8fh7mo4bo9cfdu8w6eq88s

(72) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி Jan2000

https://app.box.com/s/pdn4vp8e3633ukiihusam9c495q1pvsr

https://app.box.com/s/p8ilrrjqf6d3oeo9bezn68eou9vci9ld

https://app.box.com/s/hk97lh0hiuvd10xp1lknexkikjolnmlw

https://app.box.com/s/t33nwsgnt2uu26no25fkukly2x070qcu

https://app.box.com/s/td15d3bpt6wg2o03vq7s1t0avm05qa8f

(72) சாமிகள் உபதேசம் – திருப்பூர் 7.6.2002

https://app.box.com/s/etx50gaollb0kazk0q0zs3ii5tj0qume

https://app.box.com/s/pulss39xpyw4a9z05tpsh5l7ui31w9kz

https://app.box.com/s/y6issb36r00a0ohcsi3faf4r9w69e7j1

https://app.box.com/s/whmeiwauozf0t6upy51vn4tosvhhqaaa

https://app.box.com/s/qxet2veydm2m9sj7ppm10jd9bjkw683r

https://app.box.com/s/ot9wzr9clwp5vq0cx5q289ygzs5chayd

(73) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி July 2000

https://app.box.com/s/j1nrz7odqau5jgiumtdz0h1nmhj90ar8

https://app.box.com/s/drxj4w6895i0juofo49tsww7ur1isxkm

https://app.box.com/s/ggmbui3383wpmvue7a7w7aj4uzltsno2

https://app.box.com/s/nhj1fig0qgwav4ddy0gqhihcj4jgrhv2

https://app.box.com/s/4csgdi8f7xehz4q4ozjqhb73vc3t6jeu

(74) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி August 2000

https://app.box.com/s/mypntnud9haxlzsk2tkafbjjqvxbe7mb

https://app.box.com/s/yog05bysk8dii6njv9pyykr8mu2pevhi

https://app.box.com/s/zeyd4qrpcni11jqpahuf2pu93g5fzoc2

(75) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி September 2000
https://app.box.com/s/xdqwstba7i0mel4n9ab3vl7yr4gmke1q

https://app.box.com/s/xkd2decc7gjcz6qse4nntpqlobslvz7i

https://app.box.com/s/dq84inrj9x8jmkbmcuq269gcj4xdzv5s

https://app.box.com/s/er4fs8aefl2lbtfoqaf65vm0oln5b870

https://app.box.com/s/od1ey1kdjvdmzvtnaac01zu63x871ho7

(76) சாமிகள் உபதேசம் – முக்கியமானது

1 தாய் தந்தையை மதிக்க வேண்டும்

https://app.box.com/s/c8tnvkwdpqla2coi0nbgthu5cvhepkjo

2 உபதேசத்தை எப்படிப் பதிவு செய்யவேண்டும்?

https://app.box.com/s/o9s3v8ys1dv9lrjd5i27x3xsuhkkpc6g

3 அனுபவம்

https://app.box.com/s/yx00zdqjvvgmg4hnkabb1nb3f6xu6860

4 இன்றைய உலகநிலை

https://app.box.com/s/0s4sz7n713cnz37b3tuxlt6byg71z67q

5 கோவிலில் வணங்கும் முறை

https://app.box.com/s/gc63f3pjwl7wgmgow19a99ufazw81dly

6 தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது

https://app.box.com/s/u637p6wzjjuqtsunjzx1nrnk2b0jlmuu

7 ஆன்மாக்களின் நிலைகள்

https://app.box.com/s/dq5so7nnjnjy9x46ichwx8xjvmwsvy1k

8 கௌரவ உணர்வுகளின் இயக்கம்

https://app.box.com/s/25re4nnwec007afpj8uf43loatbmc8mb

9 உயிரான ஈசன்

https://app.box.com/s/ua5kdfq0j3pievx61v0n1xgkj1nc8hg7

11 உமிழ்நீர்

https://app.box.com/s/vn7hywpv3p3k5bbybapcxsamg33zslbo

12 முருகன் சிலை

https://app.box.com/s/hx2nz31nrwdpf31wwd99wjivw6b803ol

13 மனபலம்

https://app.box.com/s/bn8viv2fhzm2ez21yjt0mhygz76sbnkh

14 தீமைகளைப் பிளக்கும் ஆற்றல்

https://app.box.com/s/v45q9bp6lmpl93n1b6oqetm35o8exnvs

15 குரு அருள்

https://app.box.com/s/5e52uymav13ca097iavr1pkz03n18d08

17 அகஸ்தியன்

https://app.box.com/s/phodxj00qra0c5odi265b2wz8i1hxafj

18 துருவநட்சத்திரம்

https://app.box.com/s/yhh1m8se70urvjcxc098hnj0v7urhjta

19 27 நட்சத்திரம்

https://app.box.com/s/4ukve7grix5qviyr67gbz0mh13sa8687

20 நோய்களை நீக்கும் சக்தி

https://app.box.com/s/h8u6luhs7mkk3efzmiglquxhc87d51th

21 குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி

https://app.box.com/s/jjy4blm45otzn2l3aw6v5tsvdx6smojn

22 தவம்

https://app.box.com/s/sa3z5azcfpcxs3xl0552s1i0mf8y3c97

(77) சாமிகள் உபதேசம் – பௌர்ணமி February 2002

https://app.box.com/s/gwnoocypb3r9d8lh3wsvg0nm1muenqga

https://app.box.com/s/5tus3gxjqfy7dfzzwwqta67l01k6on9w

https://app.box.com/s/upp6im4muwvmux16a448q7tcy2lslr92

https://app.box.com/s/vz8gjc3l5potsf27fq9vo9btbb29kbhz

https://app.box.com/s/gwsv7zg17c99lks0jf8qhjmu254ap5cp

https://app.box.com/s/9ojx59zl4s187yhh2v3fklkrijfg4c9h

https://app.box.com/s/ab1vuvn3itpfy7hailhidpz4i8dncqa3

https://app.box.com/s/8le76m8ccd43gzb6v0flosnky6wsqz92

https://app.box.com/s/6myu6bsj8i7s0e0xskoi0wu7ranvnub8

https://app.box.com/s/61bf4hgk4kq341ro2jlvkayjkuvu3nv6

https://app.box.com/s/m304n9n5fcguuouf3li9cckfw4u7o1et

https://app.box.com/s/en9brrjf93b73jvxw551nrxvwgv7v8ve

https://app.box.com/s/8uie3hv5rmr7vbjgj9by60gql4ypd6lr

https://app.box.com/s/kwcbb51tgp8nh0zftk9c23mtcqotfclt

https://app.box.com/s/g3i2mnojh3mj81m5e7knppegw9txny6i

https://app.box.com/s/ewmujtup1emqb3rki5604a2osenc7m6n

https://app.box.com/s/z29ghcd1bzg44s23a56idvlsx4dwtp57

https://app.box.com/s/jo9fjmmmj94j3vlgdmw2xw2epc6yfqp8

78.ஞானகுருவின் முக்கியமான உபதேசங்களை நேரடியாகக் கேட்க விரும்புவோர் இந்த லிங்கை உபயோகிக்கவும்

http://saamigalupadesam.yolasite.com

79.குரு பூஜை 1

https://app.box.com/s/1nc1ag2wyni8ktzq8kpi9jaoel3jqzhn

80.குரு பூஜை 3

https://app.box.com/s/2mbpp7pelp96rspe1sqe8ncnxgwgrlp9\

81.குரு பூஜை 5

https://app.box.com/s/3ub2xe4ka18gwfd7fchhbdtru0jqtp5y

82.குரு பூஜை 6

https://app.box.com/s/g1cgtjb4spjy8byvd5x4n4zxr7uiys9w

83.குரு பூஜை 7

https://app.box.com/s/6n2gfk4s638clff5xyaslkidenkv0kwp

84.குரு பூஜை 8

https://app.box.com/s/1apbomhnywaqdykwhitvwmc0hg2b77ud

85.குரு பூஜை 9

https://app.box.com/s/u5w6t5n8vwk9670s7wln2nkvbhc7pkmn

86.குரு பூஜை 10

https://app.box.com/s/q66pywwejhsltly09wwpvs7h5vacxmsd

87.குரு பூஜை 11

https://app.box.com/s/foto0a959irye73ftbr2mu473updjagj

88.குரு பூஜை 12

https://app.box.com/s/4nyquxx8m0zpbwa38b982fl6cc27922d

89.விநாயகர் சதுர்த்தி 1991

https://app.box.com/s/bfyqz938n6ocec2y65qrzyzs4bekj2kk

90.விநாயகர் சதுர்த்தி 1992

https://app.box.com/s/durfyfwuo5yfkuarhlv2ggttkv5lj67z

91.விநாயகர் சதுர்த்தி 1993

https://app.box.com/s/tp01kbus5np8c7myo6qoi70knu8xm3vi

92.விநாயகர் சதுர்த்தி 1995

https://app.box.com/s/s7gftqlfkwazuhp0kdv6r1nadyffbr7e

93.விநாயகர் சதுர்த்தி 1996

https://app.box.com/s/1clycxn777py7vg3f6w5jabhk3ldjmn2

94.விநாயகர் சதுர்த்தி 1999

https://app.box.com/s/t0nproc1iff2d4vt91p2i6qov3n0lsnx

95.விநாயகர் சதுர்த்தி 2000

https://app.box.com/s/nh0n436t459ry11u0zifxf0yglf6fea8

96.அத்திரி மாமகரிஷி

https://app.box.com/s/tfpwuvkthnk0ii05ydf5uizqnfesicle

சாமிகள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் சென்று வந்தபின் செய்த உபதேசம் 17.9.1999, 18.9.1999 17.9.1999

https://app.box.com/s/d49yrqpcvshuijy3igjqzkznxbzyn078 (1)

https://app.box.com/s/88p9e0rgro42064xxgn3p39ukxnf2dlw (2)

https://app.box.com/s/c30zormvfnnc1a9wkewzrf1zo2hs7nf3 (3)

https://app.box.com/s/6s0h8ocxq03u1xlqur566ribjszma4po (4)

18.9.1999

https://app.box.com/s/zxfkz7eegredadm4qe0zqsjoojvwbfci (5)

https://app.box.com/s/39l8oh41kyl26lqo6olc3oopfqdov06z (6)

https://app.box.com/s/l1v9a5k2bbadpt0wsxfg6hycl7iv039s (7)

சாமிகள் தியானம் – (AUDIO FREE DOWNLOAD)

(1) துருவ தியானப் பயிற்சி – சாமிகள் தியானம்

https://app.box.com/s/otg4d5cv8cjrcebpv0efkz80gy879wd6

(2) சாமிகள் உபதேசம் – May 2002 (சாமிகள் கடைசி பௌர்ணமி தியானம்)

https://app.box.com/s/rx6j3ribwqoy1lx72b3ubg339d46fquw

https://app.box.com/s/o5tq6dudxr4ujtplrlutdpvfy6n9esbr

https://app.box.com/s/w91ho0ejc2q0w2mqkoxy4d19iqus55gy

https://app.box.com/s/n489qnse2fgaahm8jh7otkq5z5vushum

https://app.box.com/s/cm7m1i747fimfnh25pb3vaqtfeewwc8w

https://app.box.com/s/4igzm8y8vadjenx9rdytcnzcuhv360tq

https://app.box.com/s/f8nfi0ooavd6amoyklhl8ei0y4vbdx08

(3) சாமிகள் உபதேசம் – மௌன விரதம் September 2001 தியானம்

I set – 1a, 1b, 1c

https://app.box.com/s/rypv0ajoh6g55p42i33nh3qx8jjvxvdi

https://app.box.com/s/ysdz3xovowr3dwp96ytbuuf7l7dlgw74

https://app.box.com/s/awu2z3qwpcjy4vqe5tya20aktlbmgqoa

II set – 2a, 2b, 2c

https://app.box.com/s/ttgysse1ljmx4twa750k94ss8b0wdwfc

https://app.box.com/s/xz1jwgqfptpkams4j0y8wpri4oqqfael

https://app.box.com/s/5mnerqrwmo8gi716328t0bxobvxyg1jy

(4) சாமிகள் உபதேசம் – மௌன விரதம் November 2001 தியானம்

https://app.box.com/s/ngkq48mnkf9qpsxodgnip47w8qmpy0jt

https://app.box.com/s/uqdsuyjx0z2c0b38k5gdqmscz1l9td7b

https://app.box.com/s/3l67je89u8zx54fa4689abl9zemveoc5

(5) சிதம்பரம் உபதேசம் 2000 (I)

ஆதிசக்தி தியானம் – I set – 12,13,14,15,16

https://app.box.com/s/cm7m1i747fimfnh25pb3vaqtfeewwc8w

https://app.box.com/s/vg9leqs8w91nq9vstggde5axcx772zd2

https://app.box.com/s/nscyuzsmvnjeuq2rnzmvi8e1prl8qdha

https://app.box.com/s/9lltn3a05x23mbw9yb4qi2zog3fwq43q

https://app.box.com/s/daq3wrg8cvqei6d2oqnxz9titxeftq8x

(6) சாமிகள் உபதேசம் – மௌன விரதம் August 2001 தியானம்

I set – 1a, 1b, 1c

https://app.box.com/s/63ue7c2gmmq3qx29nxprq5f1vzji94xu

https://app.box.com/s/whsgahh1492443tfdytlryqka81ybk0t

https://app.box.com/s/n0etnuxn1ka98vda1vqelebrcst4l8d7

II set – 2a, 2b

https://app.box.com/s/uvsbimoaj6q0f93r4flpx122skvlk33r

https://app.box.com/s/965sq0lnhbuns93bcanprb62rqmm7nsl

ஞான பாடல்கள் (சாமிகள் பாடியது), அருள்பாடல்கள்

Please download and hear  Meignana & Arulgnana Songs.

  1. ஞானப் பாடல்கள் – சாமிகள் பாடியது

http://www.box.com/s/lzg4tieeku5ifz54kt3u

http://www.box.com/s/k02abrf5d91u7oay5u64  song 1

http://www.box.com/s/b67msvzjafgx0ljjd9yh  song 2

http://www.box.com/s/ue73xrvvibifxbetymby  song 3

http://www.box.com/s/71y300vapkaf000qn8qz song 4

http://www.box.com/s/fgjg2pfziu6b4q5dzisz song 5

http://www.box.com/s/2x4fmtnxyeyd3lncia47 song 6

http://www.box.com/s/pesao7meu6y6en5bs7q1 song 7

http://www.box.com/s/na51gn8q8opcy7pecua8 song 8

http://www.box.com/s/o89qp617oygz42nksu6i song 9

http://www.box.com/s/ls97og9cpr2q629j3pbi song 10

  1. அருள் பாடல்கள்

https://app.box.com/s/jvf2koq8nm9oumm7n3hnz0s9tkyyb3zg

https://app.box.com/s/tqddauyfpq5tkwts4dr5vhzjygwk42ri

https://app.box.com/s/8jjpgzea3chx3b7mv0lw6ivvs2nyzkq3

https://app.box.com/s/m4dx6eyt5v2duxen5jtibdh8vux97064\

  1. சாமிகள் பாடியது – ஓம் ஈஸ்வரா

http://www.box.com/s/f05b301a6ccb7d46018e

  1. அருள்ஞான இன்னிசை

http://www.box.com/s/17c725605b90c2d6ebc3

சாமிகள் உபதேசம் – கேள்வி பதில் downloadable

Pl download and hear saamigal upathaesam – question and answers, by clicking the link.

1) பாறை உபதேசம் 24.09.1994

https://app.box.com/s/tet83k1g43qi6t7z2ad505p98wywg7iq

https://app.box.com/s/l6cwdwiornwgxumdjqo878tjohjpu9oh

https://app.box.com/s/989rjitmvnf3eqsbdetdsjoyr5t6de88

2) தேனி உபதேசம் 07.03.2002

https://www.box.com/s/fweke7j70ypioppfanco (1)

https://www.box.com/s/yi874ywccqi1nvddbh5s (2)

3) கன்னியாகுமரி உபதேசம் 27.05.2001

(தியான வழி அன்பர்களின் அனுபவம் – சாமிகள் விளக்கங்கள்)

https://www.box.com/s/siir3mmli4xcnm0jscnm (3)

4) குரங்கனி உபதேசம் 10.03.2002

https://www.box.com/s/306leb7lchsiqf55pkgc (8)

https://www.box.com/s/ci27hg79krkrh7fqfjhy(9)

https://www.box.com/s/zbqylwgx5zo7ea4ncjk6 (10)

https://www.box.com/s/lj3udnmbdo7gnkfqj6xv (11)

https://www.box.com/s/fr5edu5tkbs4m4k1muki(12)

https://www.box.com/s/xjecy26fw7rur6sd54hq(13)

5) அமராதிபாளையம் உபதேசம் 1996, 97

https://app.box.com/s/9o51ba0b9amvh49wzdk1mxbtz0gf2t90

https://app.box.com/s/xx9ankx30dprwo6ravlu84x0huoi4bb5

https://app.box.com/s/j5z5ay5d6oyrokght79e8mpq51f31h4l

https://app.box.com/s/xjbnpt6aae4i2o8v4b3utgeg62qz18xq

https://app.box.com/s/wj7rs5xycqzz6z8dh6yomdv34a19nphh

https://app.box.com/s/t4vndnjahgaejf4oh0q6a8t8bimonbgo

https://app.box.com/s/wcl44rhdrhzjp29e89tckf2jrr90a5nx

https://app.box.com/s/02syaydzorimr0i4ptsnge27piz8e8js

https://app.box.com/s/5leb3m4racr0czbyz6kqx2r1ssaz9djt

https://app.box.com/s/9v0x32tsw46xe6ge7qjhg9zs5acwolnu

https://app.box.com/s/3fmw334ob1vau2ljh4mcuh7wvqh447ax

https://app.box.com/s/n8c33meswcciqix7e5dnja3ont0woiuj

https://app.box.com/s/5ybw219y95b39wo126vr3bjoplk3qxy1

https://app.box.com/s/h6twv8dtyhrr1dk1k6dekrn13b0snix8

https://app.box.com/s/ykr8884u38q8le2bepfeej5sxrn1yqop

https://app.box.com/s/zxbx3t7htuvn72o5ot0w4t1w7zw1jd53

https://app.box.com/s/s3l08o0n4xjz0nkw4s55ytxlmi483d7x

https://app.box.com/s/ivtrxkvqcha8m8byzwgcq5boqss6lejr

https://app.box.com/s/hktvet8ygdk55ftowsxnu55onp3qbhmt

https://app.box.com/s/j7zz369u9klysx0xs26ydhrrnnql0g9l

https://app.box.com/s/kk8weodnwtd9kcj6g5fsv4h6hdr1gio2

(6) சிதம்பரம் உபதேசம் 2000 (I) 

https://www.box.com/s/0uoufuie9t1o1mboubny (6)

https://www.box.com/s/gpx1lwskhbk5vi15mphw (7)

https://www.box.com/s/i509prjictpvwyqog8ct (8)

[su_image_carousel source=”media: 11809,11810,11811,11812″ limit=”100″ slides_style=”photo” controls_style=”light” crop=”none” align=”center” link=”image” speed=”immediate”]