சூரியனிலிருந்து மீண்டும் மீண்டும் விஷமான கதிர்வீச்சுகள் (CME) வெளி வரக் காரணம் என்ன…?

சூரியனிலிருந்து மீண்டும் மீண்டும் விஷமான கதிர்வீச்சுகள் (CME) வெளி வரக் காரணம் என்ன…?

 

இன்று விஞ்ஞான அறிவால் கண்டுணர்ந்த நிலைகள் கொண்டு மற்ற நட்சத்திரங்களில் ஏற்படும் கதிரியக்கப் பொறிகளை அடக்கி அணு சக்தியாக (ஆயுதங்களாக) மாற்றுகின்றார்கள்.

அணு ஆயுதங்களை வெடிக்கச் செய்யும் பொழுது அது உலோகத்திற்குள் இருக்கும் ஒரு நட்சத்திரத்தின் சக்தியை அதாவது
1.அந்த உலோகத்தில் இருக்கும் அணுக் கதிரியக்கங்களில் இந்த இரண்டும் மோதிய பின்
2.அந்தக் கடினமான உலோகமே ஆவியாக மாறி விடுகின்றது

இது போன்ற நிலைகள் விஞ்ஞானத்தால் கவர்ந்த விண்ணுலக ஆற்றல்கள் பரவிக் கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் சூரியனுடைய காந்தப் புலனறிவு அதைக் கவருகின்றது… கவர்ந்தபின் அதை ஜீரணிக்கும் சக்தியும் இழக்கின்றது.

நட்சத்திரங்கள் பிற மண்டலங்கள் வெளிப்படுத்தும் சக்திகளைக் கவர்ந்து தூசிகளாக மாறி வரும் நிலையில்… சூரியனின் ஈர்ப்பு வட்டத்தில் அது வரப்படும் பொழுது தனக்குள் உருவாக்கப்பட்ட பாதரசத்தின் சக்தி கொண்டு எதிர்த்துத் தாக்கி நெருப்பாகி அதில் உள்ள விஷத்தைப் பிரிக்கின்றது. இது இயற்கை.

ஆனாலும் மனிதன் விஞ்ஞான அறிவால் கண்டுணர்ந்த நிலைகள் அணுக்கதிரியக்கங்களாக உருவாக்கப்பட்டு அதைப் பரவச் செய்யப்படும் பொழுது பூமியைக் கடந்து வெளி செல்கிறது. அதைச் சூரியனுடைய காந்தசக்தி கவர்ந்து அலைகளாக மாற்றுகின்றது.

இருந்தாலும் சூரியனின் ஈர்ப்பு வட்டத்திற்குள் அது செல்லப்படும் பொழுது கதிரியக்கப் பொறிகள் சூரியனுக்குள் ஊடுருவி விடுகின்றது… சூரியன் அதை ஜீரணிக்கும் சக்தி இழந்து விடுகின்றது
1.மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இத்தகைய நிலைகள் சூரியனுக்குள் ஊடுருவப்படும் போது
2.நடு மையம் அடைந்தபின் கொதிகலனாக மாறுகின்றது.

ஆனால் சூரியனோ ஐஸ் பாறைகளால் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த உணர்வின் தன்மை வரப்படும் பொழுது பாதரசங்களாக உருவாகும் குளிர்ந்த சாதனம் போன்று உண்டு. பாதரசத்தை எடுத்துக் கொண்டால் விறு விறு விறு என்று இருக்கும்.

ஆக… கதிரியக்கப் பொறிகளால் பாதரசத்தை உருவாக்கும் சூரியனுடைய நிலைகள் மாறி கொதிகலன்கள் ஆக மாறுகிறது.
1.இன்று பத்திரிக்கைகளிலும் டி.வி.க்களிலும் பார்க்கலாம்…
2.சூரியனின் கரும்புள்ளிகளிலிருந்து கடுமையான கதிர்வீச்சுகள் வெளி வருகிறது என்று – CORONAL MASS EJECTION “CME”)

கடல் நீருக்குள் இருக்கும் ஹைட்ரஜனை வைத்து விஞ்ஞான அறிவால் உருவாக்கப்பட்ட அணுகுண்டுகளை அடக்கி வைத்துள்ளார்கள் விஞ்ஞானிகள்.

அதே போல சூரியனும் தனக்குள் அடக்கும் சக்தி இருந்தாலும் அந்தச் சக்தி இழக்கும் தன்மை வந்து விட்டது. செயற்கையில் உருவாக்கப்பட்டது பெருகப் பெருக நாளடைவில்
1.அந்தக் கதிரியக்கப் பொறிகள் சூரியனையே மாற்றி அமைக்கும் சக்தியாக வந்து விட்டது.
2.அதே உணர்வுகள் ஊடுருவிய பின் நம் உலகத் தன்மையும் மாறுகின்றது.
3.தாவர இனங்கள் மரம் செடி கொடிகளில் இந்த உணர்வுகள் படரப்படும் மரங்கள் கருகும் தன்மை வருகின்றது… காடுகள் கருகுவதையும் பார்க்கலாம் (FOREST FIRE).

அதே சமயத்தில் இந்த உணர்வின் தன்மை அதிகரிக்கப்படும் பொழுது மேகங்களில் ஊடுருவி மேகங்கள் மறைந்துள்ள அணுக் கதிரியக்கங்களைத் தன்னுள் இணைத்த பின் மேகக் கூட்டத்தை கலைத்திடும் நிலை வருகின்றது. இன்னொரு பக்கம் அது குவிந்து கடுமையான மழை பெய்து ஊரையே அழிக்கிறது (CLOUD BURST).

இதைப் போன்று இந்தக் கதிரியக்கங்கள் மழை நீரின் வழி வரப்படும் பொழுது மற்ற உலோகங்களில் கலக்கப்பட்டுத் தாவரங்களிலும் சேர்கின்றது.

உணவுப் பயிர்கள் வழி இது மனிதனின் உணர்வுக்குள் கலக்கப்படும் பொழுது மனிதனுடைய உடலில் உள்ல அணுக்களிலும் இது கலக்கப்படுகின்றது.

இப்படி வானுலக ஆற்றல் கதிரியக்கப் பொறிகளாக விஞ்ஞான அறிவில் வந்தபின் அணு ஆயுதங்கள் வெடித்தால் எல்லாமே அதன் தொடர் வரிசையில் கருகிவிடும்.

அதை எல்லாம் மாற்ற வேண்டும் என்றால்
1.அருள் ஞானிகளின் உணர்வை எடுத்து அகஸ்தியன் உணர்வின் தன்மை கொண்டு
2.கதிரியக்கப் பொறிகளை வெடிக்காத வண்ணம் “நீர் நிலைகள் உருவாக வேண்டும்…” என்ற உணர்வினை
3.உங்கள் எண்ணத்தால் பாய்ச்சினால் அந்தச் சாதனங்கள் செயல் இழக்கப்படுகின்றது.

காரணம்… அந்த நீரின் வன்மையை
1.அகஸ்தியன் அவன் அமர்ந்த இடங்களில் மேகங்களைக் கூட்டச் செய்து நீராக வடியச்செய்து ஜீவ நதியாக ஓடும் நிலைகள் பெற்றது.
2.ஜீவனுள்ளதாக அனைத்தையும் உருவாக்கும் நிலைகள் ஆஅதியிலே அகஸ்தியனால் உருவாக்கப்பட்டது.

அகஸ்தியன் பெற்ற நீர் சக்தி மிக மிக முக்கியமானது

தாவர இனச் சத்தை உணர்வின் ஒளியாகத் தனக்குள் வளர்க்கப்பட்டவன்… தாய் கருவிலே அத்தகைய சக்தியைப் பெற்றவன். அந்த அகஸ்தியன் அவன் வெளிப்படுத்திய பேருண்மைகளை… இயற்கையின் தன்மைகளை மாற்றி விட்டார்கள்.

மறைந்த நிலைகளைத் தான் குருநாதர் காட்டிய வழியில் இங்கே வெளிப்படுத்துகின்றோம்.

இன்றைய உலக மாற்றமும் விஞ்ஞானத்தின் விளைவுகளும்

செல்வத்தை நாடாதீர்கள்… அருளைப் பெருக்குங்கள்… இருளை அகற்றும் ஞானம் பெறுங்கள்

நம் பிரபஞ்சத்தின் மாற்றம்

இன்று நாம் வாழும் உலகில் நஞ்சு பெருக் காரணமும் அதிலிருந்து விடுபட வேண்டிய சரியான மார்க்கமும்

தேடிய செல்வத்தை வைத்து வைத்தியம் பார்த்து உடலைக் காத்தாலும்… உயிரான்மாவை ஒளியாக மாற்ற வேண்டும்

நாம் சேமிக்க வேண்டிய அழியாத சக்தி எது… என்று இனி முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள்…

இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் முடிவு

வீட்டையும் ஊரையும் நாட்டையும் உலகையும் தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி

நச்சுத் தன்மை உலகில் பரவினாலும் அதை அடக்கிடும் சக்தியை நம்மால் பெருக்க முடியும்

நம் சூரியக் குடும்பத்திற்குள் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

அமெரிக்காவின் பல தவறான செயல்கள் – அழுத்தமான வேகமான உபதேசம்

அரசர்கள் ஜமீந்தார், நாட்டாண்மை, அமெரிக்காவின் செயல்கள்

அரசியல் வாழ்க்கையில் உள்ளவர்கள் படும் சிரமங்கள் – யாரும் நிம்மதியாக இருக்கின்றனரா…?

இயேசுவை வணங்கும் அமெரிக்காவின் நிலைகள் – காலையில் பாவம் – மாலையில் மன்னிப்பு

காசி விஸ்வநாதன் இருக்கும் இடத்தில் நடக்கும் அவலங்கள் – அகோரிகள் – ஆவி – ஜின்

அகஸ்தியன், துருவன் ஆற்றல்கள் எப்படிக் காலத்தால் மறைந்தது…?

அமெரிக்க ரஷியா ஸ்டார் வார் (“STAR WAR”)

அரசர்கள் (பூதகணங்கள்) உருவாக்கிய மதங்களின் நிலைகள்

அரசன் தான் வாழ நம்மை அடிமைப்படுத்திய நிலைகளில் தான் சிக்கியுள்ளோம்

அரசாட்சி, மக்களாட்சி, தீவிரவாதம், கருச்சிதைவானதை, விபத்தில் இறந்தவர்களை உட்கொள்ளும் நிலை

அரசியல் பேதமில்லாத உலகை உருவாக்க முடியும்

அழித்திடும் உணர்வின் வளர்ச்சியில் மனிதன் தன்னையே அழிக்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டான்

இந்த வாழ்க்கையில் அதைச் செய்வேன்… இதைச் செய்வேன்… என்று யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது…!

இந்த விஞ்ஞான உலகில் “கால நிலைகள்” (CLIMATE AND SEASONS) மாறி விட்டது

இன்று கத்தி முனையில் இருக்கின்றோம்

இன்றைய உலகில் உள்ள இன பேதம் மன பேதம்

இன்றைய நிலையில் தீவிரவாதத்தின் வளர்ச்சி

ஞானிகள் கொடுத்த உண்மைகள் மறைந்து தீவிரவாதம் வளர்ந்துவிட்டது

தலை வலி வயிற்று வலியை நீக்கத்தான் எம்மிடம் வருகின்றார்கள்

தீவிரவாதத்தால் உடல் சிதைந்தவர்களின் உணர்வை நுகர்ந்தால் வரும் தீமைகள்

தீவிரவாதம் இன்று கோவிலுக்குள்ளும் வந்துவிட்டது…!

தீவிரவாதம் உருவான நிலை – அதன் உணர்வு நம் வீட்டிற்குள் செயல்படுகின்றது

.நட்சத்திர ஆற்றல் பெற்ற பிருகு ஏன் வீழந்தான்…?

மதங்கள் உருவாக்கிய கடவுளை நமக்குள் எப்படி வைத்திருக்கின்றோம்…?

மதப் போர் தீவிரவாதம் வளரக் காரணம் என்ன…?

மனிதனின் சிந்தனையில்லாத செயல்கள், டயாணா விபத்து, – மீளும் வழிகள்

மிருகங்களிடமிருந்து கூடத் தப்பலாம், மனிதனிடமிருந்து தப்ப முடியுமா…? என்றார் குருநாதர்

விசேஷங்களை அன்று கொண்டாடியதற்கும் இன்று கொண்டாடுவதற்கும் உள்ள நிலை

இன்றைய உலக நிலை

ஆம்வே BUSINESS 1

ஆம்வே BUSINESS 2

அமெரிக்கா மற்ற நாடுகளை அடிமைப்படுத்தும் விதம்

ஏமாற்றும் உணர்வுகள் கொண்டவர்களின் செயல்களும் விளைவுகளும்

இந்தக் காலத்தின் கடைசிக் கட்டத்திலிருக்கிறோம்

கதிரியக்கமும் பூகம்பமும் நிலநடுக்கமும்

லேசர் மூலம் இயக்கும் விஞ்ஞானிகளின் செயல்கள்

நம்மை அறியாமல் இயக்கும் சில சக்திகள்

பூமியின் நடு மையத்தில் ஏற்படும் விஷத்தின் தன்மைகள்

புதையல் ஆசை – குஜராத் பூகம்பம் 2001

நியூட்ரான் குண்டு – ஊரையே நாசமாக்கும் நிலைகள்

விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் மக்களுக்கு வழி காட்டும் குருக்களாக இருந்தாலும் உடலுக்குப் பின் எங்கே செல்கிறார்கள்…?

கார்த்திகை நட்சத்திரம் வெளியேறியதால் பூமியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

உண்மையான பொது நலமும் உதவி செய்ய வேண்டிய முறையும்

தான் செய்வது தான் சரி…! என்ற எண்ணம் இன்று எல்லோருக்கும் வருவதன் காரணம் என்ன…?

இன்றைய உலக மக்களின் நிலைகளும் உலக மாற்றங்களும்

2004க்கு மேல் வரும் விஷத் தன்மைகளிலிருந்து தப்பும் வழி

விஞ்ஞான உலகில் இருந்தாலும் அஞ்ஞான வாழ்க்கை வாழ்கின்றோம்

உயிரின் துடிப்பே இரு மடங்காகும் சந்தர்ப்பம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது

சூரியனின் அழிவு எப்படி ஏற்படுகிறது… அழியக் காரணம் என்ன…?

நம் சூரியன் முதுமை அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது…!

தள்ளுபடி (OFFER – DISCOUNT) என்ற பெயரில் எதிலே ஆசையை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம்…! என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்

செல்வத்தைச் சேர்த்துப் புகழைச் சம்பாரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் இன்றைய மனிதனுக்கு உள்ளது

ஞானிகளை அணுகுவோர் உடலுக்கும் செல்வத்திற்கும் தான் கேட்கின்றார்களே தவிர “ஞானத்தைக் கேட்க முற்படவே இல்லை

நம்மைப் புகழ்ந்து பேசுவோரிடம் நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்… ஏன்.…?

உடலுக்கு வேண்டிய சுகத்திற்காகத்தான் கடவுளை வணங்கும் நிலையே இன்று உள்ளது – தீமையை நீக்கும் சக்தியை எடுப்பார் இல்லை

.எப்படி வேண்டும் என்றாலும் வாழலாம்…! என்ற எண்ணத்திற்கு இன்று மனிதர்கள் வந்துவிட்டனர்

உலகின் எப்பகுதியிலும்… எந்த நேரத்திலும்… எந்த நிலையிலும்… இனி எதுவும் நடக்கலாம்…!.

மகரிஷிகளின் அருள் சக்திகளை நமக்குள் அணுக்களாக உருவாக்கி ஞான சக்தியாக மாற்ற வேண்டும்

இன்றைய பிழைப்புக்கு என்ன வழியோ அது கிடைத்தால் போதும் என்ற எண்ணத்தில் தான் உள்ளனர்

மனித வாழ்க்கையில் இன்று கேள்விக்குறியாகத் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம்