ஜாதகமும் ஜோதிடமும்

மனிதனின் சுவாசம் செல்லும் பாதையைச் சீரமைக்காதபடி எந்தச் சாங்கியமோ சாஸ்திரமோ செய்தாலும் அது வேலை செய்யாது‌

இன்றைய ஜாதகத்தில் சொல்லப்படும் நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் நமக்குகந்தல்ல… அதிலே உண்மையும் இல்லை

நேரம் காலத்திற்குத் தான் அடிமையாக உள்ளோம்… நம் எண்ணத்தால் எதையுமே நல்லதாக்க முடியும் என்று எண்ணுகிறோமா…!

மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை… எண்ணியதை உருவாக்கக் கற்றுக் கொண்டவன் தான் மனிதன்…!

நேரத்தையும்… காலத்தையும்… (ஜாதகத்தை) மனிதன் மாற்ற முடியும் என்பதை விஞ்ஞானம் நிரூபிக்கின்றது

செவ்வாய் தோஷம் இருக்கின்றதா – இல்லையா…? 

மதத்திற்குத் தக்கவாறு தான் நல்ல நேரம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது

ஜாதகம் பார்த்துக் கல்யாணம் செய்தவர் எத்தனை பேர் ஒன்றி வாழ்கின்றார்கள்

ஜாதகம் மனிதனுக்கு இல்லை – பூ வைத்துப் பார்த்தல்… நியூமராலஜி…!

திருமணத்திற்கு மணப் பொருத்தம் தேவை – ஜாதகம் இல்லை

நாடி சாஸ்திரம் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

நேபாள அரச குடும்பத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி – மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை

பிரமிட் வைத்துச் செயல்படுத்துவதன் உண்மை நிலை

மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை

ஜாதகம் ஆயுள் ஹோமம் – விளக்கம்

ஜோதிடம், குறி சொல்லும் சாமியார்களின் நிலைகள்

ஜாதகம் தோஷம் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

கண்டவர் விண்டதில்லை விண்டவர் கண்டதில்லை – வாஸ்து நியுமராலஜி நவரத்தினம்

ஜாதகத்தின் உண்மை நிலைகள் 

வாஸ்து சாஸ்திரம் பிரமிட் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

ஜாதகம் திருமணமானவர்களை ஒற்றுமையாக… மகிழ்ச்சியாக வாழச் செய்கிறதா…?

ஆயுள் ஹோமம்… ஆயுளை நீட்டித் தருமா…?

உடலுக்கு பின் என்ன… என்ற நிலைகளை நாம் யாராவது சிந்திக்கின்றோமா…?