ஜாதகமும் ஜோதிடமும்

செவ்வாய் தோஷம் இருக்கின்றதா – இல்லையா…? 

மதத்திற்குத் தக்கவாறு தான் நல்ல நேரம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது 

ஜாதகம் பார்த்துக் கல்யாணம் செய்தவர் எத்தனை பேர் ஒன்றி வாழ்கின்றார்கள்

ஜாதகம் மனிதனுக்கு இல்லை – பூ வைத்துப் பார்த்தல்… நியூமராலஜி…!

திருமணத்திற்கு மணப் பொருத்தம் தேவை – ஜாதகம் இல்லை 

நாடி சாஸ்திரம் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 

நேபாள அரச குடும்பத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி – மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை 

பிரமிட் வைத்துச் செயல்படுத்துவதன் உண்மை நிலை 

மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை 

ஜாதகம் ஆயுள் ஹோமம் – விளக்கம் 

ஜோதிடம், குறி சொல்லும் சாமியார்களின் நிலைகள் 

ஜாதகம் தோஷம் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

கண்டவர் விண்டதில்லை விண்டவர் கண்டதில்லை – வாஸ்து நியுமராலஜி நவரத்தினம்

ஜாதகத்தின் உண்மை நிலைகள் 

வாஸ்து சாஸ்திரம் பிரமிட் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

ஜாதகம் திருமணமானவர்களை ஒற்றுமையாக… மகிழ்ச்சியாக வாழச் செய்கிறதா…?

ஆயுள் ஹோமம்… ஆயுளை நீட்டித் தருமா…?