செய்வினைகளிலிருந்தும் மாந்திரீகத்திலிருந்தும் விடுபடும் வழிகள்

மந்திர ஒலிகளுக்குள் என்றுமே நாம் சிக்கக் கூடாது

இறந்தபின் இந்த உடலில் விளைந்த உணர்வுகள் (ஆவி) அடுத்த உடலில் எப்படிச் சாடுகிறது…?

கரு வித்தை செய்யும் மந்திரவாதிகளின் செயல்கள்

அரசர்கள் உருவாக்கிய மந்திர தந்திரங்களில் உள்ள உண்மையின் நிலைகள்

இறந்தவர்களுக்குச் சாங்கியம் எப்படிச் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்… அதனின் விளைவு என்ன…?

தாயத்து… மந்திரித்த கயிறு… கட்டுவதனால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

கொல்லூரில் செய்வினையை நீக்கியது

நம்மையறியாமல் வரும் தீமைகள், மந்திரவாதிகள் செய்யும் செய்வினை

மந்திரத்தைச் சொல்லி பிரிந்த ஆன்மாக்களை அனுப்பினால் அருளாடும் நிலையே வரும்

மையை வைத்து வித்தை செய்யும் மகான்களைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

சந்தர்ப்பத்தில் வரும் தீமைகளை மந்திரத்தால் நீக்க முடியாது

சாங்கிய சாஸ்திரங்கள் மந்திரங்கள் செய்பவர்களின் கதி

திருச்சி, சிவகங்கை, கல்கி, ஆந்திரா சாமியார்களின் நிலைகள்

மந்திர நிலைகளில் செயல்படும் சாமியார்களும், ஏவல் செய்ய்வோரின் நிலைகளும்

குடுகுடுப்பைக்காரன் என் முன்னாடியே 1964ல் ஏமாற்று வேலை செய்தான் குருநாதர் காட்டுகின்றார்

கரையான் மந்திர நிலைக்ள் கொண்டு செயல்படும் சில சாமியார்களின் நிலைகள்

மேஜிக் வேலை எப்படிச் செய்கிறார்கள், மிலிடரி லெஃப்ட் ரைட் மார்ச், ஆவி வைத்து உயரத்தில் தூக்குதல்

மந்திரவாதிகள் செய்யும் மேஜிக் உண்மையை அறிய விடாது எப்படிச் செயல்படுத்துகின்றது

.சர்க்கரைக்காவடி, மச்சக் காவடி, சேவல் காவடி, கரையான் மந்திரம் – விளக்கம்

புதையல் எடுப்பதாக ஒரு மந்திரவாதி 8 பெண்களைப் பலி கொடுத்த நிகழ்ச்சி

அமாவாசைக்கு முன்னோர்களை அழைத்தால் குடுகுடுப்புக்காரன் அந்த ஆன்மாக்களை எப்படிக் கவர்ந்து கொள்கின்றான்

ஏமாற்றும் சாமியார்களைப் பற்றிய நிலைகள்

அமாவாசை அன்று முன்னோர்களை எண்ணிச் செய்யும் நிலைகள் அனைத்தும் தவறானது

சாப அலைகளின் இயக்கங்கள்

பாவ வினைகள் என்றால் என்ன – எப்படி நீக்குவது…?

பொய்ச் சாட்சியும் பொய்யாக நீதி சொல்வோர் குடும்பங்களில் ஏற்படும் தீமைகள்

மோசமானவன் மோசமானவன் என்று சிலர் சும்மா குறையாகவே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள்

யூதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மந்திர ஒலிகளின் உண்மை நிலைகள்

இரக்கத்துடன் உள்ளவர்களுக்குள் புகும் சாப அலைகள்

செல்வம் இருந்தாலும் சாபங்களால் குடும்பங்கள் அழியும் நிலை உருவாகின்றது

முன்னோர்களின் சாப அலைகளிலிருந்து விடுபடுங்கள்

குடுகுடுப்புக்காரன் மண்ணையும் முடியையும் பழைய துணியையும் ஏன் கேட்கின்றான்…?

வாஸ்து சாஸ்திரம் எவ்வளவு நாள் பலனளிக்கும்…?

செய்வினை தோஷம் என்பதெல்லாம் உண்மை 

மனிதன் இடும் சாப அலைகள் அவன் இறந்த பின் மற்றவர்களை எப்படிப் பாதிக்கிறது…?

தனுர் வேதம் என்றால் என்ன…?

கொடுமையான தீங்கை ஒருவன் செய்தால் பதிலுக்கு என்ன செய்கின்றோம்..?

அகோரியின் சாபத்திலிருந்து ஒரு குடும்பத்தை மீட்ட நிகழ்ச்சி

அங்கக் குறைபாடு… மூளை வளர்ச்சி குறைவு… கொண்ட குழந்தைகள் இன்று அதிகமாகப் பிறக்கின்றது… அதன் காரணம் என்ன…?

கவலை எல்லாம் மறந்து… நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்காகக் குடிக்கின்றேன்…! என்றாலும் உடலுக்குப் பின் நரகம் தான்…!