விஞ்ஞான வளர்ச்சியும்… அதனின் விளைவுகளும்…!

ஒரு இஞ்சினியரும் விஞ்ஞானியும் சேர்ந்து புதுப் பொருளை எப்படி உருவாக்குகின்றனர்…?

ஒரு பிரபஞ்சம் அழிந்து கோள் இங்கே வந்தது என்று சொன்னேன்… பின் விஞ்ஞானமும் அதையே சொன்னது…!

கண நீரை வைத்து விஞ்ஞானி பிரித்து எடுக்கும் ஹைட்ரஜனைப் பற்றி குரு சொன்ன நிலைகள் 

கதிரியக்க அலைகளைப் பரப்பியதால் நாளை சித்திரக்குள்ளர்களாக மனிதர்கள் மாறும் நிலை 

திருமலை நாயக்கர் மகாலில் உள்ள வர்ணங்களும் இன்று விஞ்ஞான கெமிக்கலும் 

மின்னலால் விஞ்ஞானக் கருவிகள் பழுதடைகிறது, மெய்ஞானிகள் அந்த மின்னலையும் அடக்கிடும் திறன் பெற்றவர்கள் 

விஞ்ஞானத்தால் உருவாக்கப்பட்ட நியூட்ரானின் விளைவுகளும் அமெரிக்காவின் செயல்களும் 

ஹைட்ரஜனை வைத்து அணுக்கதிரியக்கங்களைப் பரப்பிய விஞ்ஞானத்தின் நிலைகள் 

AIDS நோயை உருவாக்கிய அமெரிக்கா…!

அணு ஆயுதங்களைப் பதுக்கி வைத்த நாட்டிலேயே அது வெடிக்கப் போகின்றது…!

கொசு மூலமாக இரஷ்யா வேவு பார்த்த நிலைகள் 

விஞ்ஞான அறிவினால் அசுரத்தனமான குழந்தைகளை உருவாக்கும் மீடியாக்கள் பெருகிவிட்டது 

விஞ்ஞானி எத்தனையோ நிலைகளை எலெக்ட்ரானிக்கில் செய்கின்றான்- நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் இல்லை…!

இனி கடல்கள் பெருகப் போகின்றது…!

உலகம் முழுவதும் நீர் நிலை ஆகும் சந்தர்ப்பங்கள் வருகின்றது 

கம்ப்யூட்டர் மூலம் ஏற்படப் போகும் தீமைகள் 

கம்ப்யூட்டர் மூலம் வைத்துள்ள control செயலிழந்தால் நாமெல்லாம் என்ன ஆவோம் என்று சொல்ல முடியாது…!

காய்கறி விற்பவர்கள் சிலர் பூச்சி மருந்தைத் தூவித்தான் விற்கிறார்கள் 

தாவர இனங்களில் பரவும் விஷத் தன்மையும் மனிதனுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பும் 

நாம் உடுத்தும் துணிகளுக்குப் போட்ட சாயங்களில் மறைந்துள்ள விஷத் தன்மைகள் 

மனிதனுக்குள் அழிக்கும் எண்ணம் வளர்வதற்குக் காரணம் 

மனிதனை மனிதன் உணவாக உட்கொள்ளும் விஞ்ஞான உலகமாக மாறிவிட்டது 

மூன்றாவது உலக யுத்தம் வந்தால் நம் பூமி மட்டுமல்ல பிரபஞ்சமே அழிந்துவிடும் 

வண்டல் மண், சாணம், சாம்பல், உப்பு விஷத்தை முறிக்கும் பண்டைய கால உரங்கள் 

விஞ்ஞான வளர்ச்சி, காணாமல் போகும் செயற்கை கொள், தீவிரவாதம் 

விஞ்ஞானிகள் பெரும்பகுதி தற்கொலை செய்கிறார்கள் – வெளி வருவதில்லை…!

விளையாட்டு நேரடியாக ரசித்துப் பார்க்கும் போது வரும் அஞ்ஞானச் செயல்கள் 

அணுகுண்டு கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானி கடைசியில் அடையும் வேதனையின் நிலைகள் 

அன்று காட்டுவாசிகள் உருவாக்கிய வித்தும், இன்று விஞ்ஞானி உருவாக்கும் வித்தும் 

இயற்கை உரமும், விஞ்ஞானிகளால் செயற்கையாக உருவாக்கிய விஷ உரமும் 

கம்ப்யூட்டர் மூலம் கணக்கிடும் விஞ்ஞானமும் அன்றைய மெய்ஞானமும் 

மாற்று KIDNEY பொருத்தப்பட்டவர்களின் நிலையும் அதைச் சமப்படுத்தும் விஞ்ஞானி நிலையும் 

மெய்ஞானத்தை அறிந்து கொண்ட நம் நாட்டில் இன்னும் அஞ்ஞான வாழ்க்கை வாழ்வது சரியா…?

சோமாலியாவில் வறட்சிக்குக் காரணம் என்ன…?