குருநாதர் கொடுக்கும் சக்தி யாருக்கு…?

Guru protection

குருநாதர் கொடுக்கும் சக்தி யாருக்கு…?

 

மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர் பல சக்திகளையும் பல ஆற்றல்களையும் ஞானகுருவிற்குக் கொடுத்த பின் அவரைக் கேட்கின்றார்.

இந்தச் சக்திகளை நான் உனக்கு ஏன் கொடுத்தேன்…? நீ எதற்காக இதைப் பெற்றாய்…? இதை வைத்து என்ன செய்யப் போகிறாய்…?

அப்பொழுது எனக்குப் பதில் சொல்லத் தெரியவில்லை என்கிறார் ஞானகுரு.

குருநாதர் விளக்கம் கொடுக்கின்றார்.

இந்த உலகில் நல்லதை எண்ணி ஏங்கும் ஆத்மாக்கள் பல பல உண்டு. நல்லதை வைத்திருந்தாலும் அந்த நல்லவர்களுப் பல வகைகளிலும் துன்பங்கள் வந்து சேர்கின்றது.

அந்தத் துன்பங்கள் அகற்ற முடியாத அளவிற்குப் பெருகிவிட்டால் பின் கடைசியில் அந்த நல்லவர்களும் நல்லதைச் செய்யும் வலு குறைந்து நல்லதைக் காக்கும் திறன் இழந்து வேதனையால் அவதிப்படுகின்றார்கள்.

வேதனை அதிகமாகிவிட்டால் பின் அவர்கள் சிந்தனை இழந்து நல்லவர்களாக இருப்பவர்களும் கடைசியில் தீமை செய்வோராகவே மாற நேருகின்றது.

இதைப் போன்ற நிலை ஆகாதபடி நல்லதை எண்ணி ஏங்கும் ஆத்மாக்களுக்கு நல்லதைக் காக்கும் சக்தியைப் பெறச் செய்ய வேண்டும்.

யாரும் தவறு செய்வதில்லை. அவர்கள் சந்தர்ப்பங்கள் அவர்கள் நுகர்ந்த உணர்வுகள் அவர்களை இயக்கும் பொழுது அந்த உணர்வின் இயக்கமாக ஆகி குற்றம் இழைப்பவர்களாக ஆகின்றார்கள்.

தீமைகளை வென்று நஞ்சினை வென்று உணர்வினை ஒளியாக மாற்றி ஒளியின் சுடராக ஆன அந்த மகரிஷிகளின் ஆற்றல்மிக்க சக்திகளை அவர்கள் பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்து.

தீமையை உருவாக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்குள் அருள் ஞானிகளின் உணர்வைப் பதிவாக்கிவிடு.

1.பதிவான மகரிஷிகளின் அருள் உணர்வை அவர்கள் நுகரும் பொழுது
2.இந்த உலகில் நன்மை எது தீமை எது என்று உணர்வார்கள்.
3.நன்மையின் பலனை உணர்ந்திடும் மெய் ஞானம் வரும்.
4.நன்மையைக் காக்க வேண்டும்… என்னால் காக்க முடியும்… என்ற
5.தன்னம்பிக்கை அவர்களுக்குள் வளரும்.

அது வளரத் தொடங்கினால் அவர்கள் சொல் செயல் மூச்சு எல்லாம் சக்தி வாய்ந்ததாக மாறும்.

1.தீமைகளை நீக்கிடும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக
2.உலகைக் காக்கும் சக்தி பெற்றவர்களாக
3.இந்த உலகில் வாழும் மக்களை உருவாக்கத்தான்
4.நான் உனக்கு இந்தச் சக்தியைக் கொடுத்தேன்…! என்று தெளிவாக்கினார் மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர்.

Leave a Reply