மெய் ஞானிகள் இயற்றிய பாடலுக்கு இன்றிருப்போர் கொடுக்கும் வியாக்கியானங்கள் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…!

agastiya-rishi

மெய் ஞானிகள் இயற்றிய பாடலுக்கு இன்றிருப்போர் கொடுக்கும் வியாக்கியானங்கள் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…!

 

அன்று ஞானிகள் சித்தர்கள் தங்களுக்குள் கண்டுணர்ந்ததை எல்லாம் பாடல்களாகக் கவிகளாக இயற்றியுள்ளார்கள். அதிலே இருக்கும் ஒவ்வொரு இணைப்பையும் நீங்கள் பிரித்துப் பார்த்தால் இயற்கையின் பேருண்மைகளை அதன் மூலமாக உணரலாம்.

பட்சிகளைப் பற்றி பாடுவார்கள்… மற்ற மிருகங்களைப் பற்றி பாடுவார்கள்.. காகம் குருவி அணில் என்று சிறிய உயிரினங்களைப் பற்றியும் பாடியிருப்பார்கள்.

அதனுடைய குணங்கள் எந்த வழியில் இருந்ததோ அதனின் ஒற்றுமையும் நமக்குள் (மனிதனானபின்) சேர்த்துக் கொண்ட ஒற்றுமையும் இப்படி மற்றதுடன் ஒத்து வாழும் உணர்வின் தன்மையைப் பாடல்கள் மூலமாகக் காட்டுவார்கள்,

ஏனென்றால் நாம் பல கோடிச் சரீரங்களிலிருந்து மனிதனாக வந்த நிலையில் இதற்கு முன்னாடி மிருக வாழ்க்கையில் வாழ்ந்த நிலையும் பட்சிகள் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்த நிலையும்
1.அந்த குணங்களையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து வாழ்ந்த நிலைகளை எதனின் உணர்வை நாம் இன்று சேர்த்துக் கொள்கின்றோம்…?
2.அதை எல்லாம் எதன் வழி நாம் வளர்க்கின்றோம்…?
3.எதன் வழியின் இன்று நாம் வாழுகின்றோம்…? என்பதை வைத்துத் தான்
4.புலமைகளாக அதைப் பாடிக் கொண்டு போவார்கள்.

அந்தப் பாடலுக்கு அர்த்தத்தைக் காண வேண்டும் என்றால் அந்தக் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு தான் தெரியும். இன்றைக்குள்ளவர்களால் அந்தப் பாடலின் மூலம் தெரியுமா என்றால் தெரியாது.

திருவள்ளுவர் அன்று பாடினார். அதற்கு எத்தனை பேர் இன்று வியாக்கியானம் கொடுக்கின்றார்கள்…?
1.இப்படிச் சொல்லியிருக்கிறார்
2.அப்படிச் சொல்லியிருக்கிறார்
3.இதற்காக வேண்டி இப்படிச் சொன்னார்… இல்லை அப்படிச் சொல்லிருப்பார் என்று
4.அவரவர்களுடைய அனுமானங்கள் தான் வருகின்றதே தவிர
5.அன்று திருவள்ளுவர் சொன்ன உறுதியின் தன்மையைப் பெற முடிகிறதா…? அதைப் பின்பற்ற முடிகிறதா…? என்று சிந்தியுங்கள்.

அந்தக் காலத்தில் இதைத்தான் பேசியிருப்பார். இதைத்தான் சொல்லியிருப்பார் என்று சொல்லிக் கொண்டே போவார்கள்.

திருஞானசம்பந்தரைப் பற்றி வியாக்கியானப்படுத்தும் போது அவர் இப்படித் தான் பேசினார். அப்படித் தான் பேசினார் என்று இவருடைய கற்பனைகள் தான் இங்கே வரும்.

ஆனால் திருஞானசம்பந்தரின் தாய் வெகு நாளாகப் புத்திரபாக்கியத்திற்காக வேண்டி அது எடுத்துக் கொண்ட வலுவான உணர்வால் அது கருவுற்று தாய் சுவாசித்த உணர்வே ஞானப்பாலாக அந்தச் சிசுவுக்குக் கிடைத்தது.

அதனால் தான் அவ்வளவு பெரிய ஞானியாக அவர் உருவானார் என்ற நிலையை நமது குருநாதர் மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர் உணர்த்தினார்.

தாய் கருவிலிருக்கும் பொழுதே அவருக்குள் விளைந்த உணர்வுகள் விஷத்தை முறிக்கும் ஆற்றலாக வந்தது.
1.எந்தத் தீமையையும் மாற்றி அமைக்கும் திறன் பெற்றவர்
2.வலிமை கொண்டவர்…
3.வலிமை கொண்டு வாழும் நிலை பெறறவர்…! என்பதை எல்லாம்
4.பராசக்தி ஞானப்பால் கொடுத்ததால் தான் அந்த சக்தியைப் பெற்றார் என்று வியாக்கியானத்தைக் கொண்டு போகின்றார்கள்.

நீங்கள் இதை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கே சொல்கிறோம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.