கணவன் மனைவி ஒன்று சேர்ந்து வாழ்ந்தால் சொர்க்கம்…!

அருள் ஞானக் குடும்பங்களாக உருவாகுங்கள் 

கணவன் இழந்தால் மாங்கல்யத்தைக் கழட்டச் சொல்கிறார்கள்… மொட்டை அடிக்கும்படி சொல்கிறார்கள் இது எல்லாம் தவறானது

கணவன் மனைவி ஒன்றாகச் செய்தால் கிடைக்கும் ரிமோட் சக்தி 

கணவன் மனைவி ஒன்று சேர்ந்து வாழ்ந்தால் சொர்க்கம் 

கணவன் மனைவி சேர்ந்து வாழ வேண்டியதன் அவசியம் 

கணவன் மனைவி தியானம் – பாதுகாப்புக் கவசம் 

கணவன் மனைவி தியானம் 

கணவன் மனைவி பண்டைய காலத்தில் ஒன்றி வாழ்ந்த நிலைகள் 

கணவன் மனைவிக்குள் எதிர்நிலையான உணர்வுகளின் இயக்கத்தால் வரும் விளைவுகள் 

மனைவி கணவன் மேல் வேதனை உணர்வைப் பாய்ச்சினால் தீங்கு விளையும் 

ஜாதகம் பார்த்து நாம் கல்யாணம் செய்வதும், அகஸ்தியனும் மனைவியும் ஒன்றி வாழ்வதும் 

கணவன் மனைவி அடிமையாக அடக்கி வாழும் நிலைகளால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள் 

கணவன் மனைவி அருள் வழியினைப் பக்குவப்படுத்துங்கள்

கணவனை விட்டு மனைவியும் மனைவியை விட்டு கணவரும் – நாங்கள் பிரிய மாட்டோம்…! 

தண்ணீ போடும் கணவர்களை (பெண்கள்) மாற்றிடும் உபாயங்கள் 

கணவன் மனைவி – குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி 

அகஸ்தியனும் அவர் மனைவியும் போன்று கணவனும் மனைவியும் மகிழ்ந்து வாழுங்கள் – தியானம் 

கணவன் மனைவி பாச உணர்வின் இயக்கங்களும் விளைவுகளும்

மாமியார் மருமகள் ஒற்றுமை

பெண்களுக்குண்டான சக்திகள்

பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு எப்படி நல்ல உணர்வை ஊட்ட வேண்டும் 

குடும்பத்தை அருள் வழியில் நடத்துங்கள் 

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியைச் உருவாக்கும் முறைகள் 

உணவு பரிமாறும்போது முக்கியமாகக் கவனிக்க வேண்டியது

கோலம் – எல்லாவற்றையும் இணைப்பது போல் குடும்பத்தில் அரவணைக்கும் சக்தி பெறவேண்டும் 

வீட்டு வாசலில் சாணம் தெளித்துக் கோலம் போடச் சொன்னதன் உண்மை நிலைகள் 

இயற்கையின் இயக்கத்தில் ஆண் பெண் என்ற நிலையும் கணவனும் மனைவி ஒன்றி வாழ வேண்டியதின் அவசியமும் 

கணவன் மனைவி பாதுகாப்புக் கவசம் 

கணவனை இழந்தவர்கள் மாங்கல்யத்தைக் கழட்ட வேண்டுமா…?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.