கர்ப்பமுற்ற தாய் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

Agasthiyar

அகஸ்தியன், திருஞானசம்பந்தர் – தாய் கருவில் பெற்ற அதிசயமான ஆற்றல்கள் 

உலகைக் காக்கும் அருள் ஞானிகளை உருவாக்குங்கள் 

அழகான அருள் ஞானக் குழந்தைகளை உருவாக்குங்கள் 

கருவிலேயே அருள்ஞானிகளை உருவாக்கி உங்களையும் உலகையும் காத்துக் கொள்ளுங்கள் 

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் சாமி படங்களைப் பார்த்து எதை எண்ண வேண்டும் 

அகஸ்தியன் சிறு வயதில் பெற்ற ஆற்றல் மிக்க சக்திகள் எதன் மூலம் பெற்றான் 

அகஸ்தியன் தாய் கருவில் பெற்ற ஆற்றல் 

புலஸ்தியர் – அகஸ்தியர் உருவான நிலையும் அவனின் ஆற்றலும் 

படிப்பறிவு இல்லாத அகஸ்தியன் தாய் கருவில் பெற்ற சக்திகள் 

அகஸ்தியனைப் போன்ற அருள் ஞானிகளைத் தென்னாட்டிலே உருவாக்குங்கள் 

கருவிலிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு கதிரியக்கத்தைப் பாய்ச்சுவதால் வரும் தீமைகள்

டி.வி. பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் கருவுற்ற தாய்க்குப் பிறக்கும் குழந்தையின் செயல்கள்

கர்ப்பமான தாய் சண்டையிட்டவர்களை உற்றுப் பார்த்தால் குழந்தையினால் குடும்பம் எப்படிச் சிதறுகிறது 

கர்ப்பமான புலி மானையே நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் எப்படி இரண்டுங்கெட்டானாக எப்படி உருவாக்குகிறது 

நம் உணர்வுகள் நம் குழந்தைகளை எப்படி இயக்குகிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கின்றோமா 

குழந்தைகளை தீவுகளில் வைத்து விஞ்ஞான அறிவை ஊட்டி அஞ்ஞானியாக மாற்றுகின்றான்  

அருள்ஞானக் குழந்தைகளை உருவாக்கி உங்களைக் காத்துக் கொள்ளுங்கள் 

படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்குள் அறியாது புகும் ஆன்மாக்களின் இயக்கங்கள் 

சில கைக் குழந்தைகள் அழுது கொண்டே இருப்பது ஏன் 

மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் குழந்தைகள் பிறப்பது ஏன் 

கர்ப்பமான தாய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

.பிறந்த பின் அமைவது விதி அல்ல… தாயின் கருவில் தான் நம் விதியே நிர்ணயமாகின்றது

நச்சு… நச்சு… என்று கைக் குழந்தைகள் அழுவதன் காரணம் என்ன…?

நம் பையன் சீராகப் படிக்கவில்லை என்றால்… உடல் நலம் சரியில்லை என்றால் எப்படித் தியானிக்க வேண்டும்…?

Leave a Reply