ஜாதகமும் ஜோதிடமும்

செவ்வாய் தோஷம் இருக்கின்றதா – இல்லையா…? 

மதத்திற்குத் தக்கவாறு தான் நல்ல நேரம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது 

ஜாதகம் பார்த்துக் கல்யாணம் செய்தவர் எத்தனை பேர் ஒன்றி வாழ்கின்றார்கள் 

ஜாதகம் மனிதனுக்கு இல்லை – பூ வைத்துப் பார்த்தல்… நியூமராலஜி…!

திருமணத்திற்கு மணப் பொருத்தம் தேவை – ஜாதகம் இல்லை 

நாடி சாஸ்திரம் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 

நேபாள அரச குடும்பத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி – மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை 

பிரமிட் வைத்துச் செயல்படுத்துவதன் உண்மை நிலை 

மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை 

ஜாதகம் ஆயுள் ஹோமம் – விளக்கம் 

ஜோதிடம், குறி சொல்லும் சாமியார்களின் நிலைகள் 

ஜாதகம் தோஷம் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

கண்டவர் விண்டதில்லை விண்டவர் கண்டதில்லை – வாஸ்து நியுமராலஜி நவரத்தினம்

ஜாதகத்தின் உண்மை நிலைகள் 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.