ஆசைகளை அடக்கினால் தான் ஞானம் பெற முடியும் என்கிறார்கள்… அதனின் உண்மை நிலை என்ன…? ஆசையை அடக்க முடியுமா…?

Eswara Guru Devar

ஆசைகளை அடக்கினால் தான் ஞானம் பெற முடியும் என்கிறார்கள் அதனின் உண்மை நிலை என்ன…? ஆசையை அடக்க முடியுமா…?

ஆசை இல்லாவிட்டால் இந்த உலகமே இல்லை. பற்றற்று வாழ வேண்டும். ஆசையில்லா விட்டால் தான் உலக ஞானம் பெறவேண்டும் என்பதெல்லாம் இவர்களாகச் சொன்ன கதை…!

பெரும் ஆசையில் உருவானது தான் இந்த உலகமே…
1.ஆசை இல்லாவிட்டால் ஜீவனுமில்லை… பந்த பாசமுமில்லை பாற்கடலுமில்லை
2.பாழடைந்த நிலையாக எங்கும் சூனியம் தான் இருக்கும்.

மனித எண்ணமும் ஆசை தான். எல்லா உலகமும் ஆசையில் தான் சுழன்று கொண்டுள்ளது.
1.பற்றற்றவன் என்பவனும் ஆசையில்லாமல் இல்லை.
2.ஞானிகளுக்கும் மகரிஷிகளுக்கும் ஆசை உண்டு.

சுவாச நிலை என்பதெல்லாம் நம் மனதைச் சாந்தமான நிலையில் வைத்துக் கொண்டு நம் மீது வந்து மோதும் கோபம் ஆத்திரம் வேதனை குரோதம் போன்ற உணர்வுகள் நம்மை இயக்காத வண்ணம் மகரிஷிகளின் அருள் உணர்வை ஈர்த்து பெரும் சாந்த நிலைக்கு வருவது தான் அந்தச் சுவாச நிலை.

அந்தச் சுவாச நிலை வருவதற்கே ஆசை வேண்டும். ஆசையை அடக்கிவிடு… ஆசையை அடக்கிவிடு…! என்று சொல்வதெல்லாம் சொல்பவனுக்கே இருப்பதில்லை.

ஆசையை அடக்கிவிட்டால் இந்த உடலில் ஆத்மாவுக்கு என்ன வேலை…! ஆசையை அடக்குபவனின் ஆன்மா தானாகப் பிரிந்து சென்றுவிடும் தன் நிலைக்கே. ஆகவே நாம் பிறந்த பயனை ஆசையுடனே பெற்றிட வேண்டும்.

தான் பெற்ற குழந்தையையே ஆசை இருந்தால் தான் வளர்க்க முடியும். உண்ணும் உணவையும் ஆசையுடன் தான் உண்ண முடியும். ஆசையுடன் இருங்கள் என்பதும் அன்பாக இருங்கள் என்பதும் ஒன்றே தான்…!

ஆசையில்லா உலகில் அலையுமில்லை… கடலுமில்லை…! செடிக்கும் மரத்திற்கும் ஆசையுள்ளது. மண் பேசும் கல் பேசும் என்பதும் இந்த ஆசையினால் தான்.
1.ஆசையில்லாதவன் பிறந்ததுமில்லை.
2.ஆசையில்லாதவன் பிறக்கப் போவதுமில்லை.

ஆசை என்பது பேராசை என்பது வேறு. எண்ணத்தை இன்பமாக்குங்கள் என்று சொல்லும் பொழுதே அந்த எண்ணம் ஆசையில் தான் வருகின்றது.
1.பேராசை நமக்குத் தேவையில்லை.
2.ஈசனின் அருளைப் பெற்று அவனுடன் அவனாக…!
3.ஒளியாக வேண்டும் என்ற இந்த ஆசை தான் நமக்கு வேண்டும்.

மெய் ஞானிகளை எப்படி அணுகுவது…?

Power to Meditate

மெய் ஞானிகளை எப்படி அணுகுவது…?

மனித வாழ்விலே புனிதம் பெறும் இந்த உணர்வின் சக்தியை நமக்குள் விளையச் செய்யும் தன்மையை அன்று மெய் ஞானிகள் காட்டியுள்ளார்கள்.

நம் உடலின் தன்மை பிரபஞ்சமாகவும் நம் எண்ணத்தின் தன்மை நட்சத்திரமாகவும் அதில் விளைந்த உணர்வின் சக்திகள் உடலாகவும் உடலுக்குள் விளைந்த உணர்வின் எண்ணங்கள் அனைத்தையும் (சூரியன் இந்தப் பிரபஞ்சத்தை ஒளியாக மாற்றுவது போல்) ஒளியாக மாற்றும் தன்மையை அகஸ்தியன் காட்டினான்.

அகஸ்தியனுக்குப் பின் வந்த எல்லா ஞானிகளுடைய நிலைகளையும் உணர்ந்தறிந்த நமது குருநாதர் எமக்குள் அதை உபதேசித்தார்.

உணர்வை ஒளியாக மாற்றிடும் சக்தியை எனக்குள் வளர்த்துக் கொண்டேன். அப்படி வளர்த்த நிலைகளை நீங்களும் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இதைப் பேசுகின்றேன்.

அதன் வழியில்
1.நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற வரையிலும் எனக்கு லாபம்
2.நீங்கள் வாழ்ந்து மகிழ்ச்சியாகச் சொல்கிற வரையிலும் எனக்கு லாபம்.
3.நாம் அனைவரும் ஒன்றாகச் சேர வேண்டும் என்று
4.நாம் என்ற நிலைகளிலே தான் இதைப் பேசுகின்றேனே தவிர
5.”நான்…!” என்ற நிலையே எனக்கு (ஞானகுரு) இல்லை.
6.நாம் என்ற நிலைகள் தான் நாம் அனைவரும் சேர்ந்தால் தான் அதை இயக்க முடியும்.

ஏனென்றால் சக்தி வாய்ந்த ஞானிகள் அருளாற்றல் மிக்க சக்தியை அணுக வேண்டும் என்றால் அதற்குண்டான வலு வேண்டும்.

ஒரு கனமான பொருளைத் தூக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நூலால் தூக்க முடியாது. பல நூல்களை ஒன்றாகத் திரித்து அதனுடைய தன்மை கொண்டு தூக்கப்படும் போது தான் கனமான பொருளைத் தூக்க முடிகின்றது.

அது போல் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த வலு கொண்ட எண்ணத்தால் இழுக்கும் போது ஞானிகள் அருளை எளிதில் நுகர முடியும்.

1.பிறவா நிலை எய்திய அந்த ஞானிகளின் ஆற்றல் மிக்க நிலைகள்
2.நெருப்புக்குச் சமம். நெருப்பென்றாலும் பரவாயில்லை.
3.அதைக் காட்டிலும் கடினமான நெருப்பு (ஆற்றல் மிக்க கதிரியக்கச் சக்திக்கு ஒப்பானவர்கள்)

அணுவைப் பிளந்து அணுவின் தன்மையை அது வெடிக்கச் செய்யும் போது அதனுள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் கடினமான இரும்பு உலோகத்தையும் உருக்கிவிட்டுத் தன் அணுவின் தன்மை அது வளர்த்துக் கொள்கின்றது (அதைப் போல பல மடங்கு ஆற்றல் கொண்டவர்கள் ஞானிகள்)

சாதாரண மனிதராக இருக்கும் நாம் நம்முடைய எண்ணங்கள் கொண்டு அந்த ஞானிகளின் உணர்வலைகளை எடுப்போம் என்றால் என்ன ஆகும்…?
1.அந்த ஞானிகளின் உணர்வுகள் பட்டவுடன் நம்முடைய எண்ணம் சுக்கு நூறாகி
2.நம்முடைய உணர்வின் ஒலிக்குள் இருப்பதை அது கவர்ந்து அது தான் வளருமே தவிர
3.அதை நுகர்ந்து நமக்குள் சேர்த்து நமக்குள் இருளை நீக்கும் சக்தியாக அதைக் கவர
4.நம் எண்ணத்திற்கு வலு கிடையாது.

அந்த வலு கிடைக்கச் செய்வதற்குத் தான் நம் குருநாதர் மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர் குருநாதர் காட்டிய அருள் வழிப்படி உங்களுக்குள் இந்த நினைவின் தன்மை சிறுகச் சிறுகக் கூட்டி அந்த ஆற்றலைப் பெருக்கும் நிலைக்காக உபதேசிக்கின்றோம்.

எந்த அளவிற்கு இதைப் பெறவேண்டும் என்ற ஏக்க நிலைகள் கொண்டு நீங்கள் வருகின்றீர்களோ
1.உங்களுக்குள் விளைந்திடும்… விளைந்திட்ட அந்த உணர்வின் எண்ண அலைகள் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளும்
2.ஒவ்வொரு குணத்தின் செயலையும் உங்களுக்கு உபதேசமாகக் கொடுக்கும் போது
3,அந்த ஞானியின் உணர்வுகளைப் பிணைக்கச் செய்து கொண்டடேயிருக்கின்றோம்.
4.அப்படிப் பிணைத்த உணர்வின் நிலைகள் கொண்டு அதிலேயும் தொட்டுக் காண்பித்து
5.அந்த உணர்வின் தன்மையை உங்களுக்குள் ஆழமாகப் பதியச் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்.

அவ்வாறு பதிந்த நிலைகள் கொண்டு நீங்கள் ஞானிகளை எண்ணும் போது அது விளைந்து உங்களுக்குள் சேர்ந்த தீய உணர்வுகளைப் பிளந்து உணர்வுகளை எல்லாம் ஒளியாக மாற்றும் திறன் நீங்கள் பெறுகின்றீர்கள்.

நமக்கு முன் சுழன்று கொண்டு இருக்கும் அந்த மெய் ஞானியின் உணர்வலைகளை யாம் உங்களுடன் சேர்த்து… (நாம் அனைவரும் சேர்த்து…!) ஏக்க உணர்வுடன் கொண்டு அந்த உணர்வின் தன்மை நாம் கவரப்படும் போது இங்கே பெரும் அலைகளாகக் குவிகின்றது.

சிறு துளி பெரு வெள்ளம் போன்ற நிலைகளில் அனைவரது வலுவின் தன்மை வரப்படும் போது அந்த ஞானிகளின் ஒத்த உணர்வின் தன்மை வளர்க்கப்பட்டு நாம் எத்தனை குணங்கள் கொண்டு இருந்தாலும் அதை மறந்து மெய் ஒளியைப் பெற வேண்டும் என்ற ஏக்க உணர்ச்சியைக் கூட்டி அந்த உணர்வின் தன்மை விளையச் செய்கின்றோம்.

1.யாம் சொன்ன முறைப்படி இந்தத் தியானத்தை மேற்கொண்டு
2.தீயவை எவையானாலும் அது நினைவில் வராது
3.மகரிஷிகளின் உணர்வலைகள் உங்களுக்குள் பெற வேண்டும் என்று ஏங்கும் போதெல்லாம் அதைப் பெறச் செய்து
4.அருள் உணர்வின் தன்மை உங்களுக்குள் விளையச் செய்து
5.உங்களை ஆட்டிப் படைக்கும் உணர்வைச் சிறுக்கச் செய்து
6.அந்த மெய் ஒளியின் தன்மை உங்களுக்குள் வளரச் செய்வதற்கே இதைச் செய்கின்றேன் (ஞானகுரு).

ஆகவே உங்களுக்குள் இருக்கும் ஈசனிடம் எந்த எண்ணத்தைக் கொடுக்கின்றீர்களோ அதைத்தான் உங்களுக்குள் படைக்கின்றான். ஆகவே உங்கள் உயிரைக் கடவுளாக மதியுங்கள். உங்கள் உடலைச் சிவமாக மதியுங்கள்.

அனைத்துக்கும் பாத்திரமாகி அனைத்தையும் அணைத்துக் கொண்டு நினைவு கொண்டு இயக்கும் சக்தியாக நம் கண்கள் (கண்ணன்) இருக்கின்றது.

உங்கள் கண்ணின் நினைவாற்றலை மகரிஷிகளின் பால் செலுத்தி அவர்கள் ஆற்றல்களை உயிர் வழியாகக் கவர்ந்து சுவாசிக்கும் பொழுது உடலுக்குள் ஒளி பெறும் உணர்வின் அணுக்களாக விளைகின்றது.

ஈசனுடன் ஒத்த நிலையாக அந்த உணர்வின் ஒளிச் சரீரமாக மாறுகின்றீர்கள். அதைப் போன்ற நிலைகள் நீங்கள் எல்லோரும் பெற வேண்டும் என்று எல்லா மகரிஷிகளையும் வேண்டிப் பிரார்த்திக்க்கின்றேன்.

குருநாதர் காட்டிய வழியில் மெய் ஞானத்தின் உண்மைகளை நாம் மற்றவர்களுக்கு “எப்படித் தெரியப்படுத்த (விளம்பரப்படுத்த) வேண்டும்…?”

Image

Self realization Gnani

குருநாதர் காட்டிய வழியில் மெய் ஞானத்தின் உண்மைகளை நாம் மற்றவர்களுக்கு “எப்படித் தெரியப்படுத்த (விளம்பரப்படுத்த) வேண்டும்…?”

குருநாதர் காட்டிய வழியில் மெய் ஞானத்தின் தன்மையில் அந்த மெய் ஞானிகள் கண்டுணர்ந்த பேருண்மைகளை உங்களுக்குக் உணர்த்திக் கொண்டே வருகின்றோம்.

இதைப் பற்று உங்களிடம் வந்து சிலர் கேட்டார்கள் என்றால் தாராளமாகச் சொல்லி விடுவீர்கள். இருந்தாலும் இதை எல்லாம் யாருக்குச் சொல்ல வேண்டும்…? என்று இருக்க வேண்டும்.

உண்மையான நிலைகளில் ஞானிகள் உணர்வைப் பெற வேண்டும் என்று நம்மை அணுகி வரக்கூடியவர்களுக்கு இந்த உபதேசங்களைச் சொல்லி அவர்கள் வளர வேண்டும் என்று சொல்வது சரியாக இருக்கும்.

அதே சமயத்தில்
1.உபதேசிக்கும் உணர்வின் துணை கொண்டு
2.காற்றிலிருக்கும் மகரிஷிகளின் உணர்வை இந்தத் தியானத்தின் மூலம் பெறவேண்டும் என்று
3.வேண்டி விரும்பித் தேடி வருபவர்களுக்கு இதைச் சொன்னால் சரியாக இருக்கும்.

அது அல்லாதபடி… அட என்னய்யா…? உங்கள் சாமி (ஞானகுரு) என்ன சொல்கிறார்…. என்று எங்களுக்குத் தெரியாதா…? என்று சாதாரணமாகச் சிலர் சொல்லிவிடுவார்கள்…!

அதைக் கேட்ட உடனே அப்படியா..! இரு நான் பார்க்கிறேன்…! என்று சொல்லிவிட்டுக் கட..கட என்று எல்லாப் பாடத்தையும் அவர்களிடம் ஒன்றுவிடாமல் நீங்கள் ஒப்பித்துவிடுவீர்கள்.

அதை எல்லாம் கேட்ட பிற்பாடு அவர்கள் உங்களைப் பைத்தியக்காரராக்கி… நம்மையும் பைத்தியக்காரராக்கி விடுவார்கள். கேட்பவர்களையும் அதைப் போன்ற நிலையாக்கிக் கடைசியில் “பாலுக்குள் விஷத்தைக் கலப்பது போல்…” நிலைமையை உண்டாக்கி விடுவார்கள்.

ஏனென்றால் காற்று மண்டலத்தில் நஞ்சின் தன்மைகள் அதிகமாக வளர்ந்திருக்கின்றது. ஆகையினால் நாம் ஒருக்கிணைந்து வலுவான நிலைகளில் நாம் இதைச் செயல்படுத்த வேண்டும்.

ஞானிகளையும் மகரிஷிகளையும் பற்றி யாம் எதை எல்லாம் சொன்னோமோ அதை வளர்க்கக் கூட்டுத் தியானங்களை அமைத்து அந்தக் கூட்டமைப்புக்குள் யாருக்குத் துன்பம் நேர்ந்தாலும் உடனே எல்லோரும் சேர்ந்து அவர்கள் நலம் பெற மகரிஷிகளின் உணர்வைப் பாய்ச்ச வேண்டும்.

1.அவர்கள் மகரிஷிகளின் அருள் சக்தி பெறவேண்டும்.
2.அந்த அருள் ஒளி அவர்கள் உடலிலே பரவ வேண்டும்.
3.அவர்கள் அறியாத இருள்கள் நீங்க வேண்டும்.
4.மகரிஷிகளின் அருளால் அவர்கள் நலம் பெறவேண்டும் என்று
5.இப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து அதைப் பாய்ச்சிப் பழக வேண்டும்.
6.இப்படிச் செய்தால் வலிமை இருக்கும்.

ஆகவே இதைப் போல ஒரு நண்பர் சொன்னால் நான்கு பேர் சேர்ந்து இதைச் செய்தால் போதும். நூறு பேர் வரவேண்டும் என்பதில்லை. இதைப் போன்று நாம் செய்து பழக வேண்டும்.

இதையெல்லாம் நாம் சிறுகச் சிறுகக் கொண்டு வர வேண்டும். இதை நாம் ஏன் விளம்பரப்படுத்த வேண்டும்…? எப்படி விளம்பரப்படுத்த வேண்டும்…?

1.அந்த மெய் ஞானிகளின் அருளை நீங்கள் ஏங்கிப் பெறும் போது
2.உங்கள் உள்ளங்களில் அது ஓங்கி வளர்கின்றது.
3.அதன் மூல்ம நீங்கள் எந்த அளவிற்குத் துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுகின்றீர்களோ
4.அந்த எண்ணங்கள் உங்கள் சொல்லைக் கேட்போரின் உள்ளங்களிலும் படர்ந்து
5.அவர்கள் துன்பங்களையும் அது போக்கும்.
6.இது தான் விளம்பரம்…! இப்படித்தான் நம் குருநாதர் காட்டிய வழியில் வளர்க்க வேண்டும்.

இப்படிச் செய்யாமல் எங்களிடம் இப்படிப்பட்ட சக்தி இருக்கின்றது… எங்கள் சாமியிடம் நிறையச் சக்தி இருக்கின்றது… மகரிஷிகள் ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள்…! என்று வீணாகப் பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை.
இப்படிச் சொன்னீர்கள் என்றால்
1.இவ்வளவும் தூரம் சொல்கிறாய் அல்லவா…!
2.உன்னிடம் என்ன சரக்கு இருக்கின்றது…? என்று கேட்டால்
3.பதில் சொல்ல முடியாது… அப்புறம் தவிக்கத்தான் வேண்டும்.

ஆகவே முதலில் நாம் அதுவாக மாற வேண்டும். அந்த மெய் ஞானிகளின் உணர்வாக நாம் மாற வேண்டும். நமக்குள் மெய் ஞானத்தை வளர்க்க வேண்டும். நம் மூதாதையர்கள் அனைவரையும் விண் செலுத்த வேண்டும்.

நம்மைச் சார்ந்த முன்னோர் மூதாதையர்களை வெறுமனே சொல்லிப் போற்றாதபடி அந்த மகரிஷிகளின் அருள் ஒளி அவர்கள் பெறவேண்டும். அவர்கள் ஒளி நிலை பெறவேண்டும் பிறவியில்லா நிலை பெறவேண்டும் என்று அவர்களை உந்தி விண் செலுத்த வேண்டும்.

யார் மீதாவது நமக்குப் பகைமை இருந்தால் அந்த உணர்வுகள் நம்மை உறுத்திக் கொண்டே இருக்கும். அதைப் போன்ற பகைமைகளை நீக்க குடும்பத்தில் உள்ளோர் அனைவரும் சேர்ந்து மகரிஷிகளின் அருள் சக்தி நாங்கள் பார்க்கும் அனைவரும் பெறவேண்டும் என்று தியானிக்க வேண்டும்.

தியான வழியில் இருப்போர் அனைவருமே மற்ற யாரையும் கஷ்டப்படுத்தியோ… கட்டாயப்படுத்தியோ… இதைச் செய்யச் சொல்ல வேண்டாம்…!

அவர்களும் மெய் உணர்வுகள் பெறவேண்டும் மகரிஷிகளின் அருள் உணர்வுகள் பெறவேண்டும் என்று உடலில் பரப்பிக் கொண்டால்
1.இந்த உணர்வுகள் ஓங்கி வளர்ந்த நிலையில்
2.பிறர் மேல் இருக்கும் அந்தக் கசப்பான உணர்வின் நிலைகள் நம்மிடமிருந்து நீங்கும்.

அதே சமயத்தில் அவர்களுக்குள்ளும் அந்த மகரிஷிகளின் அருள் சக்தி விளையும். இணைந்த நிலையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பிரபஞ்சம் போன்று நாம் அனைவரும் “ஏகமாக வளர்வதற்கு இது உதவும்…!”